Polski
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Proszę wybrać język Proszę wybrać język
pl FAQ i pobrania Pytania do zamówień

Tak zamówicie rejestrację do LEZ w Belgii

Dane konieczne do wystawienia i przesłania REG-Certificate od Green-Zones
Jeśli Green-Zones przejmuje w ramach usługi rejestrację do belgijskiej strefy ekologicznej LEZ, to konieczne będą następujące dane:

Imię, nazwisko, ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość i kraj. Potrzebny będzie także dowód rejestracyjny pojazdu z ewentualnym dodatkowym potwierdzeniem klasy EURO, jak również adres e-mail, numer rejestracyjny pojazdu, data rejestracji pojazdu oraz typ pojazdu (samochód osobowy, samochód ciężarowy, pojazd użytkowy, autobus).
Dowód rejestracyjny pojazdu można przesłać bezpośrednio przy składaniu zamówienia lub bezpośrednio pocztą elektroniczną lub faksem do Green-Zones (adresy podane są w zakładce Kontakt).
Opcjonalnie i w zależności od danej strefy niskiej emisji LEZ i obowiązujących w niej reguł, konieczne jest podanie okresu, w którym kierowca będzie wjeżdżał do strefy niskiej emisji LEZ danym pojazdem.

Wskazówka: Dotyczy to tylko zagranicznych pojazdów. Wyjątek stanowią pojazdy holenderskie. Te są już zarejestrowane w bazie danych Flandrii oraz Brukseli.

Płatność i dostawa belgijskiego REG-Certificate
Płatność za usługę rejestracji pojazdu do belgijskiej strefy LEZ jak również zakup ewentualnego wymaganego biletu ekologicznego w formie REG-Certificate  może nastąpić poprzez kartę kredytową lub płatność z góry. Przy płatności z góry rejestracja trwa (z lub bez biletu ekologicznego) trochę dłużej. Dla szybszej rejestracji do dyspozycji jest nasza opcja Express (zobacz informację w ramce).

Rachunek za usługę rejestracji oraz nabycia ewentualnego wymaganego biletu ekologicznego otrzymają Państwo w formie zindywidualizowanego REG-Certificate poprzez e-mail jako plik PDF.

Jeśli z powodu przejrzystości (od kiedy do kiedy jest dozwolony wjazd do jakiej LEZ z jakimi numerami?) chcielibyście zachować swój indywidualny REG-Certificate, to proszę wydrukować swój  REG-Certificate i zachować go w skrytce podręczne swojego pojazdu.

Tutaj możesz zamówić usługę rejestracji belgijskich stref ekologicznych