FAQ – Często zadawane pytania

Poniżej znajdują się najczęściej zadawane pytania odnośnie stref niskiej emisji w Belgii i dokonywania zamówień na belgijską plakietkę rejestracji ekologicznej.

Dlaczego w celu wjazdu dla każdej strefy niskiej emisji w Belgii potrzebuję innej plakietki rejestracji ekologicznej?
Belgijskie miasta mają inne poglądy dotyczące swoich stref niskiej emisji LEZ. Nie określono w jakim okresie w przyszłości jakie pojazdy z danym napędem nie będą mogły do nich wjeżdżać i jakie wyjątki należy określić. Skutkiem tego jest konieczność osobnej rejestracji danego pojazdu w każdym mieście, do którego strefy LEZ chcemy wjechać.

Czemu służy plakietka rejestracji ekologicznej?
Plakietka rejestracji ekologicznej jest narzędziem opracowanym przez Green-Zones GmbH, które umożliwia wyjaśnienie klientom różnych regulacji obowiązujących w różnych belgijskich miastach w prosty sposób. Ponadto plakietka rejestracji ekologicznej służy temu, aby klienci byli na bieżąco i nie rejestrowali swoich pojazdów przed każdym wjazdem na nowo, a robili to w terminie przypisanym ustawowo.

Czym jest bilet ekologiczny?
Biletem ekologicznym jest rejestracja pojazdu, który w normalnych warunkach nie może wjeżdżać do belgijskich stref niskiej emisji z powodu niewystarczającej normy EURO. W zależności od danej strefy LEZ, dla takich pojazdów można nabywać ograniczone czasowo „prawo” wjazdu do takiej strefy. W związku z powyższym bilet ekologiczny stanowi odpłatny i czasowo ograniczony wyjątek w związku z rejestracją dopuszczający wjazd do danej strefy niskiej emisji LEZ.

Czy muszę przyklejać plakietkę rejestracji ekologicznej na przedniej szybie mojego pojazdu?
Nie, ponieważ zarejestrowanie przez Green-Zones jest całkowicie wystarczające do nabycia uprawnienia do wjazdu do danej strefy niskiej emisji. Jednakże zaleca się przewożenie plakietki w pojeździe przez cały okres jej ważności, aby mieć dla siebie informację o nazwie zarejestrowanej strefy i dacie ważności rejestracji.

Wjeżdżam do belgijskiej strefy niskiej emisji wynajmowanym pojazdem. Na co muszę uważać?
Jeżeli wynajmowany pojazd nie jest zarejestrowany w Belgii lub Holandii, musi zostać zarejestrowany. Zakładając, że wynajmowany pojazd odpowiada najnowszym normom EURO, można z dużym prawdopodobieństwem przyjąć, iż rejestracja będzie wystarczająca i nie będzie trzeba dodatkowo zakupić biletu ekologicznego.

Jak długo ważna jest moja plakietka rejestracji ekologicznej?
Jako, że plakietka rejestracji ekologicznej jest narzędziem opracowanym przez Green-Zones GmbH, które umożliwia wyjaśnienie klientom różnych regulacji obowiązujących w różnych belgijskich miastach w prosty sposób, sama plakietka z prawnego punktu widzenia nie ma żadnego znaczenia. Jednakże ze względu na to, że Green-Zones świadczy usługę rejestracji, zawiera ona określenie ważności rejestracji dla danego pojazdu. Data ważności drukowana jest na plakietce.

Ile kosztuje plakietka rejestracji ekologicznej?
Koszty plakietki rejestracji ekologicznej w dużej mierze zależą od rodzaju paliwa i klasy EURO pojazdu oraz od tego, do wjazdu do którego miasta ma ona uprawniać oraz jak długo ma być ważna. Uproszczona reguła brzmi: im starszy pojazd i im dłuższy pobyt, tym droższa rejestracja, w tym bilet ekologiczny.
Na przykład: dla pojazdu benzynowego lub z silnikiem Diesla spełniającego wymogi normy EURO 6 rejestracja ważna jest kilka lat, a jej jednorazowy koszt to tylko 19,90 Euro. Z drugiej strony, dla pojazdu z silnikiem Diesla spełniającego wymogi normy EURO 2 koszt będzie wynosił 59,90 Euro, a rejestracja będzie ważna tylko przez 24h; przy rejestracji na 12 miesięcy jej koszt wyniesie prawie 1.000 Euro. Indywidualna cena za rejestrację zostanie ustalona przy składaniu zamówienia w naszym sklepie i zostanie podana klientowi.

Na ile dni przed pierwszym wjazdem do strefy niskiej emisji LEZ muszę zarejestrować mój pojazd?
Z uwagi na dłuższy czas realizacji przez niektóre lokalne organy rejestrujące, należy to ze względów bezpieczeństwa zrobić już 10-12 dni wcześniej. Stanowczo odradza się wjazd do strefy bez potwierdzenia, że rejestracja powiodła się.

Ile wynosi czas dostawy i realizacji plakietki rejestracji ekologicznej?
Ogólny czas dostawy i realizacji belgijskiej plakietki rejestracji ekologicznej wynosi z reguły 3-7 dni roboczych. Dostawa następuje drogą mailową i w formie pliku PDF. Na życzenie istnieje możliwość realizacji zamówienia w trybie ekspresowym (opcja nr 1), która gwarantuje rozpatrzenie wniosku rejestracyjnego w tym samym dniu roboczego, jeżeli kompletne zamówienie wpłynęło do godziny 13:00 MEZ.

W wyniku niespodziewanych okoliczności muszę pojechać do Belgii moim samochodem w ciągu najbliższych 30 godzin – co mogę zrobić, aby otrzymać plakietkę rejestracji ekologicznej?
Jeżeli zamówienie na plakietkę rejestracji zostanie złożone w dniu powszednim do godziny 13:00 w sklepie Green-Zones, mogą Państwo wybrać opcję zamówienia ekspresowego nr 2 realizowaną za dopłatą. Oznacza to, że nie tylko opracujemy zamówienie niezwłocznie, ale także dostarczymy plakietkę rejestracji ekologicznej już następnego dnia do godziny 17:00. Ta usługa jest jednak dostępna tylko przy płatnościach kartą kredytową i pod warunkiem, że pojazd spełnia przesłanki do dokonania rejestracji oraz wszystkie niezbędne dane i dowód rejestracyjny pojazdu zostały przedłożone w formie czytelnej.

Na jaką karę narażam się nie dokonując uprzedniej rejestracji?
Wjazd pojazdem do strefy niskiej emisji bez ważnej rejestracji, podlega karze mandatu w wysokości do 350 Euro. Zgodnie z danymi belgijskich organów kamery systemu Automatic Number Plate Recognition (ANPR) wykazują wykrywalność powyżej 90 %. W związku z tym zaleca się dokonanie rejestracji przed wjazdem do strefy niskiej emisji.

Czy po otrzymaniu decyzji w sprawie mandatu mogę wnieść zażalenie?
Tak, w przypadku otrzymania decyzji w sprawie mandatu można wnieść zażalenie, jeżeli nie zgadzają się Państwo z otrzymaną decyzją. Należy w tym celu skorzystać z formularza zażalenia załączonego do decyzji. Formularz należy odesłać listem poleconym do miasta oznaczonego jako nadawca. Zażalenie musi wpłynąć w ciągu 30 dni od daty wysyłki.

Złożyłem zamówienie internetowe nie przesyłając dowodu rejestracyjnego mojego pojazdu. Gdzie mam go teraz przesłać?
Kopię dowodu rejestracyjnego należy przesłać podając numer zamówienia na adres e-mail lub faksem na numer: +49 (0) 30-398 87 21 29 lub pocztą na adres: Green-Zones GmbH, Helmholtzstraße 2-9, 10587 Berlin, Niemcy.

Co to jest wyjątkowe dopuszczenie dla danej strefy niskiej emisji i jak mogę je uzyskać?
Dopuszczenie wyjątkowe może zostać przyznane, jeżeli dla pojazdu nie można wydać biletu ekologicznego z uwagi na jego wiek lub gdy ważność przyznanego biletu ekologicznego nie jest wystarczająca dla posiadacza pojazdu. W celu otrzymania dopuszczenia wyjątkowego posiadacz pojazdu musi zwrócić się pod adres kontaktowy danej strefy niskiej emisji LEZ podany na naszych stronach informacyjnych.

Czy jako kierowca motocyklu lub quada również muszę złożyć wniosek o rejestrację?
Nie. Obecnie obowiązek rejestracji dotyczy tylko pojazdów klas T1-T4, N1, N2 i N3 (samochody ciężarowe) oraz samochodów osobowych/busów/samochodów kempingowych (M1, M2, M3). Pojazdy lekkie (klasa L) takie jak motocykle, quady i trójkołowe, są zwolnione z obowiązku rejestracji i nie mogą ich otrzymać.

Jak zamiast czerwonej lub pomarańczowej plakietki rejestracji ekologicznej mogę uzyskać dla mojego pojazdu dłużej ważną, fioletową plakietkę rejestracji ekologicznej?
Informacje na ten temat można uzyskać od dilerów samochodowych lub w warsztatach specjalistycznych. Z reguły każdy pojazd, który aktualnie spełnia wymogi normy EURO 1, 2 lub 3, może zostać doposażony w filtr cząstek stałych. Dzięki temu pojazd będzie traktowany jako pojazd klasy Euro 4 i otrzyma fioletową plakietkę. Potwierdzenie doposażenia w filtr należy przesłać wraz z dowodem rejestracyjnym przy składaniu zamówienia.

Czym jest aplikacja Green-Zones?
Dzięki aplikacji Green-Zones – dostępnej na smartfony i tablety z systemem Android i iOS oraz jako aplikacja internetowa na wszystkich stronach internetowych Green-Zones – użytkownicy otrzymują przegląd aktualnego statusu prawa wjazdu do wszystkich stref niskiej emisji i stref zakazu wjazdu dla pojazdów z silnikiem Diesla w Europie w czasie rzeczywistym. Celem jest dostarczenie informacji posiadaczom pojazdów, których plakietki / winiety w przypadku czasowych, głównie spowodowanych stanem pogody blokad stref niskiej emisji, tracą swoją ważność. W ten sposób można uniknąć wysokich kar i zakazów wjazdu oraz precyzyjnie zaplanować objazd strefy niskiej emisji na podstawie map GIS z funkcją zoom.

Czy przedsiębiorcy z dużą flotą mogą liczyć na korzyści przy składaniu zamówień w Green- Zones?
Przedsiębiorcy mogą składać u nas zamówienia na ponad 50 plakietek dla różnych krajów również za pomocą listy Excel i mailowo, jak również przesyłać dokumenty samochodowe w pliku o wielkości do 15 MB. Ponadto wystawiamy faktury zbiorcze, a nasi osobiści konsultanci ds. obsługi klienta mówiący w 10 językach są do Państwa dyspozycji, udzielają informacji o statusie zamówienia i przyjmują wyjątkowo pilne zamówienia telefonicznie.