Kontrola rejestracji i mandaty

W Belgii to, czy kierowca wjeżdża do strefy niskiej emisji LEZ (Low Emission Zone) posiadając odpowiednie zezwolenie, sprawdza się nie tylko w ramach kontroli policyjnych, ale także, przede wszystkim, dzięki systemowi inteligentnych kamer (Automatic Number Plate Recognition = ANPR).
Kamery stałe i mobilne rejestrują wszelkie numery rejestracyjne i porównują je z danymi pochodzącymi z centralnej bazy danych. Jeżeli posiadacz pojazdu nie dokonał wcześniej odpowiedniej rejestracji lub nie nabył biletu ekologicznego w ramach wyjątku w przypadku niedozwolonej klasy rejestracyjnej, w ciągu około 10 dni otrzyma drogą pocztową decyzję w sprawie mandatu w kwocie od 150 € do 350 €. W przypadku ponownego przewinienia mogą zostać nałożone wyższe kary.

Na wypadek odnotowania naruszenia przepisów posiadacz pojazdu otrzyma najpierw raport określający tryb dalszego postępowania, w którym organ przedstawi stwierdzone fakty. Następnie posiadacz pojazdu otrzyma listem poleconym kolejne pismo zawierające decyzję w sprawie mandatu.

W przypadku pojazdów zagranicznych doręczenie decyzji w sprawie mandatu może potrwać trochę dłużej ze względu na konieczność ustalenia tożsamości posiadacza pojazdu poprzez porównanie z innymi krajowymi bazami danych w UE. Jednakże wszystkie orzeczone w belgijskich strefach niskiej emisji LEZ mandaty są egzekwowane w UE, ponieważ w każdym przypadku kara jest wyższa niż określona przez UE wartość graniczna 80 € i w związku z tym może być zgodnie z najnowszym ustawodawstwem europejskim dochodzona również poza granicami UE.