Ustawowe warunki ramowe w Belgii dotyczące tworzenia stref niskiej emisji LEZ

Warunki ramowe dotyczące tworzenia stref niskiej emisji na obszarze flamandzkim kraju określono pod koniec 2015 r.

Zostały one zawarte w Dekrecie z dn. 27.11.2015 r., który wszedł w życie ze skutkiem na dzień 01.03.2016 r. Dekret określa głównie, iż strefy niskiej emisji leżą w kompetencjach regionalnych oraz, iż każda flamandzka gmina i miasto mają prawo tworzyć strefy niskiej emisji, o ile uważają to za konieczne.
O konieczności mowa jest wtedy, gdy na podstawie pomiarów emisji i przekroczeń wartości granicznych określonych przez UE utworzenie strefy niskiej emisji LEZ (Low Emission Zone) jest nieuniknione dla ochrony ludności.

Dn. 26.02.2016 r. rząd flamandzki powziął uchwałę, która określa wszelkie szczegóły dotyczące rejestracji różnych typów pojazdów z uwzględnieniem ich dat rejestracji. Uchwała 2116 weszła w życie dn. 01.03.2016 r.

Gromadzenie i zarządzanie danymi zarejestrowanych pojazdów odbywa się zgodnie z artykułem 5 Dekretu z dn. 27.11.2015 r. na podstawie Dekretu z dn. 18 lipca 2008 r. w sprawie elektronicznego przepływu danych administracyjnych.
Pobieranie tych danych, zarządzanie bazą danych i dostęp gminy do określonych danych następuje zgodnie z Ustawą z dn. 8 grudnia 1992 r. w sprawie ochrony sfery prywatnej przy przetwarzaniu danych osobowych i rozporządzenia z dn. 18 lipca 2008 r. o elektronicznym administracyjnym przepływie danych.

Regulacje wyjątkowe w zakresie obowiązku posiadania biletu ekologicznego

Aby wjechać do belgijskiej strefy niskiej emisji LEZ (Low Emission Zone) dla niektórych pojazdów o starszych normach EURO przewidziane jest nabycie biletu ekologicznego po dokonaniu uprzedniej rejestracji.
Od obowiązku kupna biletu wyłączone są:

  • pojazdy wojskowe
  • pojazdy, które zgodnie z Dekretem w sprawie obowiązku świadczenia usług publicznych z dn. 21.12.2012 r. są przewidziane do przewozu osób niepełnosprawnych
  • pojazdy służb ratunkowych, na przykład karetki pogotowia, pojazdy policyjne, straży pożarnej, … (zgodnie z artykułem 37 Kodeksu drogowego: pojazdy z jednym lub kilkoma niebieskimi sygnalizatorami świetlnymi lub specjalną syreną)
  • mobilne żurawie zgodnie z artykułem 1, § 1.9 Uchwały królewskiej z dn. 15 marca 1968 r.
  • transporty specjalne

W odniesieniu do pojazdów osób niepełnosprawnych obowiązują obszerne regulacje szczególne, jeżeli dla takich pojazdów zakup biletu ekologicznego byłby obowiązkowy z uwagi na zbyt niską normę EURO. Jeżeli jednak pojazd spełnia wymogi klasy rejestracyjnej 4, rejestracja jest wystarczająca.