Tak zamówicie rejestrację do LEZ w Belgii

Dane konieczne do zamówienia opracowanej przez Green-Zones naklejki rejestracji (Registry-Stickers)
Jeśli Green-Zones przejmuje w ramach usługi rejestrację do belgijskiej strefy ekologicznej LEZ, to konieczne będą następujące dane:

Imię, nazwisko, ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość i kraj. Potrzebny będzie także dowód rejestracyjny pojazdu z ewentualnym dodatkowym potwierdzeniem klasy EURO, jak również adres e-mail, numer rejestracyjny pojazdu, data rejestracji pojazdu oraz typ pojazdu (samochód osobowy, samochód ciężarowy, pojazd użytkowy, autobus).
Dowód rejestracyjny pojazdu można przesłać bezpośrednio przy składaniu zamówienia lub bezpośrednio pocztą elektroniczną lub faksem do Green-Zones (adresy podane są w zakładce Kontakt).
Opcjonalnie i w zależności od danej strefy niskiej emisji LEZ i obowiązujących w niej reguł, konieczne jest podanie okresu, w którym kierowca będzie wjeżdżał do strefy niskiej emisji LEZ danym pojazdem.

Płatność i dostawa plakietki rejestracji ekologicznej
Opłatę za usługę rejestracji w belgijskiej strefie niskiej emisji LEZ, jak również ewentualnie wymagany bilet ekologiczny w formie plakietki rejestracji ekologicznej można uiścić kartą kredytową lub w drodze płatności z góry. W przypadku płatności z góry rejestracja (niezależnie od tego czy z biletem ekologicznym czy bez niego) może potrwać trochę dłużej. Szybka rejestracja możliwa jest dzięki dostępności usług w trybie ekspresowym (patrz okienko informacyjne).

Rachunek za usługę rejestracji i z tytułu ewentualnie koniecznego nabycia biletu ekologicznego klienci otrzymują w formie zindywidualizowanej plakietki rejestracji drogą mailową i jako plik w formacie PDF.

Jeżeli dla przejrzystości (od kiedy do kiedy możliwy jest wjazd do danej strefy LEZ pojazdem o danym numerze rejestracyjnym) chcą Państwo zachować indywidualną plakietkę rejestracji, należy ją wydrukować i przechowywać w schowku podręcznym pojazdu.

Tutaj możesz zamówić usługę rejestracji belgijskich stref ekologicznych