Rejestracja pojazdów w belgijskich LEZ

Wjazd do utworzonych w Belgii stref ekologicznych (LEZ Low Emission Zone) wymaga dokonania rejestracji, co ma na celu sprawdzenie, czy pojazd danej klasy EURO (i ewentualnie o danej dacie rejestracji) może wjechać do danej strefy.
Zarejestrować musi się każdy zagraniczny, niezarejestrowany w Belgii pojazd. Wyjątek obowiązuje dla holenderskich pojazdów, które nie muszą się już rejestrować w Flandrii (np. Antwerpia)

Rejestracji należy dokonać osobno dla każdej miasta/gminy lub region, ponieważ w strefach niskiej emisji LEZ obowiązują różne regulacje. Jeżeli po dokonaniu rejestracji w określonej strefie LEZ dany pojazd nie będzie spełniał obowiązujących w niej wytycznych w zakresie klasy EURO i w związku z tym w normalnych warunkach nie byłby możliwy wjazd nim do takiej strefy, pod pewnymi warunkami istnieje jednak możliwość zakupu dodatkowego biletu ekologicznego uprawniającego do wjazdu.

Rejestracja dla danego pojazdu obowiązuje jedynie na określony czas w danej strefie LEZ. Po jego upływie pojazd należy ponownie zarejestrować. To, jaki pojazd, z jakim rodzajem napędu i w jakich okresach należy ponownie rejestrować uregulowane jest osobno dla każdej strefy LEZ. Dane te dla każdej strefy LEZ można sprawdzić na naszej stronie.

W zależności od strefy LEZ, co roku lub co 3-4 lata, zaostrzane są warunki wjazdu do niej. Wzrastają przy tym wymogi co do norm EURO, a pojazd należy ponownie zarejestrować lub dodatkowo zakupić bilet ekologiczny.

W przeciwieństwie do Flandrii/Antwerpii rejestracja w regionie Brukseli zostaje aktywna każdorazowo 3 lata aktywna. To nie oznacza jednak, że można także 3 lata wjeżdżać.
W każdym przypadku należy zwracać uwagę na kryteria wjazdu i w razie potrzeby zakupić dodatkowo tzw. dzienny paszport.

Plakietka rejestracji systematyzuje w odniesieniu do tych samych klas EURO różne reguły i bilety ekologiczne obowiązujące w różnych LEZ

Z uwagi na różne regulacje i wytyczne dotyczące klas EURO obowiązujące w danym mieście/gminie lub region i ich strefach LEZ, możliwe jest, że w różnych strefach LEZ w Belgii obowiązywać mogą różne zakazy wjazdu dla różnych typów pojazdów.
Jako, że dodatkowo należy dokonać rejestracji osobno dla każdej LEZ (Low Emission Zone), która nie jest przenoszalna na inne LEZ, a bilety ekologiczne są ważne tylko w danej LEZ, jak również podlegają innym regułom niż w innych LEZ, w belgijskich strefach ekologicznych przewidziane są wysokie kary dla pojazdów zagranicznych na wypadek nieprzestrzegania obowiązujących reguł.

Belgijska plakietka rejestracji ekologicznej została stworzona by pomagać kierowcom odnaleźć się w gąszczu przepisów i zapewnić im systematyczny i porównawczy przegląd, jakie pojazdy z daną normą Euro mogą wjeżdżać w danym okresie z lub bez biletu ekologicznego do danej strefy LEZ na określony czas.

Dzięki klasom rejestracyjnym (2, 3 lub 4), kolorowi (fioletowy, pomarańczowy, czerwony), okresowi ważności (data pierwszego wjazdu do daty ostatniego wyjazdu) oraz nazwy miasta konkretnej LEZ, w ramach plakietki rejestracji systematycznie dokumentuje się, kto, kiedy, gdzie i na jak długo może wjechać do danej strefy LEZ posiadając określony bilet. Pojazdy konkretnych klas EURO wraz z przypisanymi im rodzajami biletu wyszczególniono w tabeli dla konkretnej LEZ, jak, np. Antwerpia czy Bruksela.

Green-Zones przesyła klientowi plakietkę rejestracji jako potwierdzenie dokonanej rejestracji wraz z ewentualnie dedykowanym biletem ekologicznym. Nie ma obowiązku umieszczania plakietki na pojeździe. Zaleca się jednak przechowywanie plakietki w pojeździe, ponieważ okres jej ważności może wynosić do 5 lat.

Tutaj możesz zamówić usługę rejestracji belgijskich stref ekologicznych