Reguły rejestracyjne dla Antwerpii

W przypadku uprawnień do wjazdu do strefy niskiej emisji LEZ w Antwerpii rozróżnia się trzy klasy rejestracyjne 2, 3 i 4.
Dodatkowo miasto Antwerpia określiło, iż pojazdy, które w największym stopniu obciążają środowisko naturalne, nie mogą wjeżdżać do stref LEZ w ogóle lub jedynie za dodatkową opłatą i po nabyciu biletu ekologicznego. Dotyczy to przede wszystkim starszych pojazdów z silnikiem Diesla i bardzo starych pojazdów z silnikiem benzynowym. Kryterium stanowi przy tym klasa EURO pojazdu.
Wszystkie pojazdy, które spełniają następujące warunki rejestracji (z lub bez konieczności uiszczenia dodatkowej opłaty za bilet ekologiczny), mogą wjeżdżać do strefy LEZ w Antwerpii.

Tutaj możesz zamówić usługę rejestracji belgijskich stref ekologicznych

Klasy rejestracyjne dla LEZ w Antwerpii w 2017-2019

Klasa rejestracyjna 4 - wjazd bez biletu ekologicznego

Klasa rejestracyjna 4 obejmuje pojazdy benzynowe, pojazdy napędzane na LPG lub pojazdy na gaz ziemny spełniające wymogi norm EURO 1, 2, 3, 4, 5 i 6, jak również pojazdy z silnikiem Diesla spełniające wymogi norm EURO 4, 5 i 6.

Ponadto klasa ta obejmuje pojazdy rolnicze z normą emisji etapu IIIa, IIIb i IV (klasy T1-T4), pojazdy elektryczne, pojazdy z napędem wodnym, jak również pojazdy hybrydowe typu plug-in z maksymalną emisją CO2 do 50 g/km.

Klasa rejestracyjna 3 – wjazd z różnymi, okresowymi biletami ekologicznymi
Klasa rejestracyjna 3 obejmuje pojazdy z silnikiem Diesla normy EURO 3 i pojazdy zabytkowe starsze niż 40 lat.

Klasa rejestracyjna 2 – wjazd tylko z biletem dziennym
Klasa rejestracyjna 2 obejmuje pojazdy z silnikiem Diesla normy EURO 0-2, jak również pojazdy benzynowe normy EURO 0.

Bilety ekologiczne dla strefy LEZ w Antwerpii w 2017-2019

Klasa rejestracyjna 4 – dla tej klasy nie jest wymagany bilet ekologiczny.

Klasa rejestracyjna 3 – dla tej klasy bilet ekologiczny można nabyć bilet dzienny (0-24 h), bilet tygodniowy, bilet miesięczny, bilet kwartalny, bilet półroczny i bilet roczny.

Klasa rejestracyjna 2 – dla tej klasy dostępny jest bilet ekologiczny tylko jako bilet dzienny na okres 0-24 h plus 6 godzin do następnego ranka do godz. 6. i tylko maksymalnie 8 razy w roku kalendarzowym.

Należy zwrócić uwagę na fakt, iż obowiązkiem rejestracji objęte są także pojazdy, dla których wydano kartę parkingową dla osoby niepełnosprawnej, a bilet ekologiczny w żadnym wypadku nie zastępuje biletu parkingowego.

Jaka plakietka dla kogo – przypisanie typów pojazdów i klas EURO dla LEZ w Antwerpii na lata 2017-2019

Poniższa tabela przedstawia jaki typ pojazdu jaka klasa EURO otrzyma jaką plakietkę rejestracji LEZ w Antwerpii na okres 2017-2019. Fioletowa plakietka rejestracji jest potwierdzeniem dokonania rejestracji do strefy LEZ bez biletu ekologicznego. Pomarańczowa lub czerwona plakietka rejestracji stanowi potwierdzenie rejestracji do strefy LEZ z biletem ekologicznym włącznie.