Reguły rejestracyjne dla Brukseli

Ilustracja: klasa rejestracji 4 – wjazd bez biletu ekologicznego

Przy wjeździe do LEZ (Low Emission Zone) w Brukseli Green-Zones rozróżnia dwie klasy rejestracyjne, które wynikają z podziału na niskoemisyjne klasy EURO i starsze, bardziej intensywnie zanieczyszczające klasy EURO. Na naklejce rejestru, która została opracowana w celu uzyskania lepszego obrazu praw dostępu dla całej Belgii, podział ten wyrażony jest w klasach 2 i 4.
Region Brukseli ustalił, że pojazdy, które najbardziej obciążają środowisko nie mogą od roku 2018 wjechać do strefy ekologicznej LEZ i w ten sposób zostają wykluczone z ruchu.
Tylko w wyjątkowych przypadkach mogą one wnioskować o wyjątkowe zezwolenie jako bilet dzienny, aby móc wjechać do strefy LEZ.
Początkowo dotyczy to starych pojazdów z silnikami diesla klasy EURO 0,1 i 2.

Wszystkie pojazdy, które spełniają następujące warunki rejestracji (z lub bez konieczności uiszczenia dodatkowej opłaty za bilet ekologiczny), mogą wjeżdżać do strefy LEZ w Brukseli.
Pojazdy zarejestrowane w Belgii nie muszą się rejestrować, ponieważ są już wpisane w krajowej bazie danych.

Klasy rejestracyjne dla LEZ w Brukseli w 2019 r.

Ilustracja: Klasa rejestracji 2 – wjazd z biletem ekologicznym (tylko bilet dzienny)

Klasa rejestracyjna 4 - wjazd bez biletu ekologicznego
Klasa rejestracyjna 4 obejmuje pojazdy benzynowe, pojazdy napędzane na LPG lub pojazdy na gaz ziemny spełniające wymogi norm EURO 2- 6, jak również pojazdy z silnikiem Diesla spełniające wymogi norm EURO 3-6.

Klasa rejestracyjna 2 – wjazd tylko z biletem dziennym
Klasa rejestracyjna 2 obejmuje pojazdy benzynowe, pojazdy napędzane na LPG lub pojazdy na gaz ziemny spełniające wymogi norm EURO 0- 1, jak również pojazdy z silnikiem Diesla spełniające wymogi norm EURO 0-2.

Zamawianie plakietki rejestracyjnej dla LEZ w Brukseli

LEZ Bruksela weszła w życie 1.01.2018. Rejestracja była możliwa od końca lipca 2018.
Od 1 października 2018 przy braku rejestracji następuje mandat w wysokości 150 Euro. Niedotrzymanie kryteriów wjazdu dla LEZ pociąga mandat w wysokości 350 Euro.

Bilety ekologiczne LEZ w Brukseli w roku 2019

Klasa rejestracyjna 4 – dla tej klasy nie jest wymagany bilet ekologiczny.

Klasa rejestracyjna 2 – Dla tej klasy bilet ekologiczny przewidziany jest tylko jako specjalny paszport dzienny na okres 0-24h i dodatkowo do 6h dnia następnego.

Jaka Registry-Sticker dla danego pojazdu – przypisanie typów pojazdów i klas EURO dla LEZ w Brukseli na rok 2019

Poniższa tabela przedstawia przegląd typów pojazdów określonych klas EURO, na które przypada jaka plakietka rejestracji w strefie LEZ w Brukseli w roku 2019.

Fioletowa plakietka rejestracji jest potwierdzeniem dokonania rejestracji wjazdu do strefy LEZ bez biletu ekologicznego. Czerwona plakietka rejestracji stanowi potwierdzenie rejestracji do LEZ z biletem ekologicznym włącznie.