Reguły rejestracyjne dla Brukseli

Ilustracja: klasa rejestracji 4 – wjazd bez biletu ekologicznego

W zakresie wjazdu do strefy niskiej emisji LEZ Low Emission Zone w Brukseli rozróżnia się EURO o niższym zanieczyszczeniu i starsze, bardziej szkodliwe klasy EURO, które zostały zdefiniowane jako dwie klasy rejestracji 2 i 4.
Przy tym miasto Bruksela określiło na rok 2018 (01.01.2018 - 31.12.2018), iż pojazdy, które w największym stopniu obciążają środowisko naturalne, nie mogą wjeżdżać do stref LEZ w ogóle lub jedynie za dodatkową opłatą i po nabyciu biletu ekologicznego. Dotyczy to w pierwszej kolejności starych pojazdów z silnikiem Diesla klas EURO 0-1.

Wszystkie pojazdy, które spełniają następujące warunki rejestracji (z lub bez konieczności uiszczenia dodatkowej opłaty za bilet ekologiczny), mogą wjeżdżać do strefy LEZ w Brukseli.

Klasy rejestracyjne dla LEZ w Brukseli w 2018 r.

Ilustracja: Klasa rejestracji 2 – wjazd z biletem ekologicznym (tylko bilet dzienny)

Klasa rejestracyjna 4 - wjazd bez biletu ekologicznego
Klasa rejestracyjna 4 obejmuje pojazdy benzynowe, pojazdy napędzane na LPG lub pojazdy na gaz ziemny spełniające wymogi norm EURO 0- 6, jak również pojazdy z silnikiem Diesla spełniające wymogi norm EURO 2-6. Ponadto klasa ta obejmuje pojazdy elektryczne, pojazdy z napędem wodnym, jak również pojazdy hybrydowe typu plug-in z maksymalną emisją CO2 do 50 g/km.

Klasa rejestracyjna 2 – wjazd tylko z biletem dziennym
Klasa rejestracyjna 2 obejmuje pojazdy z silnikiem Diesla normy EURO 0 i 1.

Zamawianie plakietki rejestracyjnej dla LEZ w Brukseli

Uwaga: LEZ w Brukseli wchodzi w życie z dniem 01.01.2018 r. Miasto Bruksela zdecydowało jednak, że rejestracja nie jest konieczna w okresie próbnym wynoszącym 9 miesięcy, a zatem nie jest jeszcze możliwa. Rejestracja w LEZ Brukseli będzie obowiązkowa dopiero od 01.10.2018 r.

Bilety ekologiczne LEZ w Brukseli w roku 2018

Klasa rejestracyjna 4 – dla tej klasy nie jest wymagany bilet ekologiczny.

Klasa rejestracyjna 2 – dla tej klasy przewidziany jest tylko specjalny dzienny bilet ekologiczny na czas od 0-24 godz. Dalsze szczegóły dotyczące warunków korzystania z niego zostaną ogłoszone w 2018 r. Z uwagi na fazę przejściową bilet ekologiczny można nabyć dopiero od 01.10.2018 r.

Jaka plakietka dla danego pojazdu – przypisanie typów pojazdów i klas EURO dla LEZ w Brukseli na rok 2018

Poniższa tabela przedstawia przegląd typów pojazdów określonych klas EURO, na które przypada jaka plakietka rejestracji w strefie LEZ w Brukseli w roku 2018.

Fioletowa plakietka rejestracji jest potwierdzeniem dokonania rejestracji wjazdu do strefy LEZ bez biletu ekologicznego. Czerwona plakietka rejestracji stanowi potwierdzenie rejestracji do LEZ z biletem ekologicznym włącznie.