Reguły rejestracyjne dla Brukseli

Ilustracja: klasa rejestracji 4 – wjazd bez biletu ekologicznego

Przy wjeździe do LEZ (Low Emission Zone) w Brukseli Green-Zones rozróżnia dwie klasy rejestracyjne, które wynikają z podziału na niskoemisyjne klasy EURO i starsze, bardziej intensywnie zanieczyszczające klasy EURO. Na naklejce rejestru, która została opracowana w celu uzyskania lepszego obrazu praw dostępu dla całej Belgii, podział ten wyrażony jest w klasach 2 i 4.
Na 2018 (01.01.2018 - 31.12.2018) miasto Bruksela zastrzega, że pojazdy, które zanieczyszczają środowisko w największym stopniu, nie mogą wjechać do LEZ, lub tylko za dodatkową opłatą i zakupem karnetu dziennego, który nazywamy na naszej stronie internetowej "biletem środowiskowym". Początkowo dotyczy to starych pojazdów z silnikami diesla klasy EURO 0 i 1.

Wszystkie pojazdy, które spełniają następujące warunki rejestracji (z lub bez konieczności uiszczenia dodatkowej opłaty za bilet ekologiczny), mogą wjeżdżać do strefy LEZ w Brukseli.
Belgowie i Holendrzy nie muszą się rejestrować, ponieważ są już zapisani w krajowych rejestrach danych.

Klasy rejestracyjne dla LEZ w Brukseli w 2018 r.

Ilustracja: Klasa rejestracji 2 – wjazd z biletem ekologicznym (tylko bilet dzienny)

Klasa rejestracyjna 4 - wjazd bez biletu ekologicznego
Klasa rejestracyjna 4 obejmuje pojazdy benzynowe, pojazdy napędzane na LPG lub pojazdy na gaz ziemny spełniające wymogi norm EURO 0- 6, jak również pojazdy z silnikiem Diesla spełniające wymogi norm EURO 2-6.

Klasa rejestracyjna 2 – wjazd tylko z biletem dziennym
Klasa rejestracyjna 2 obejmuje pojazdy z silnikiem Diesla normy EURO 0 i 1.

Zamawianie plakietki rejestracyjnej dla LEZ w Brukseli

Uwaga: LEZ w Brukseli wchodzi w życie z dniem 01.01.2018 r. Miasto Bruksela zdecydowało jednak, że rejestracja nie jest konieczna w okresie próbnym wynoszącym 7 miesięcy, a zatem nie jest jeszcze możliwa. Rejestracja w LEZ Brukseli będzie obowiązkowa dopiero od 01.08.2018 r.

Bilety ekologiczne LEZ w Brukseli w roku 2018

Klasa rejestracyjna 4 – dla tej klasy nie jest wymagany bilet ekologiczny.

Klasa rejestracyjna 2 – dla tej klasy przewidziany jest tylko specjalny dzienny bilet ekologiczny na czas od 0-24 godz. Dalsze szczegóły dotyczące warunków korzystania z niego zostaną ogłoszone w 2018 r. Z uwagi na fazę przejściową bilet ekologiczny można nabyć dopiero od 01.10.2018 r.

Jaka Registry-Sticker dla danego pojazdu – przypisanie typów pojazdów i klas EURO dla LEZ w Brukseli na rok 2018

Poniższa tabela przedstawia przegląd typów pojazdów określonych klas EURO, na które przypada jaka plakietka rejestracji w strefie LEZ w Brukseli w roku 2018.

Fioletowa plakietka rejestracji jest potwierdzeniem dokonania rejestracji wjazdu do strefy LEZ bez biletu ekologicznego. Czerwona plakietka rejestracji stanowi potwierdzenie rejestracji do LEZ z biletem ekologicznym włącznie.