Reguły rejestracyjne dla Gandawy

Ilustracja: klasa rejestracji 4 – wjazd bez biletu ekologicznego

W zakresie wjazdu do strefy niskiej emisji LEZ w Gandawie rozróżnia się trzy klasy rejestracyjne 2, 3 i 4.
Dodatkowo miasto Gandawa określiło, iż pojazdy z silnikiem Diesla, które w największym stopniu obciążają środowisko naturalne, nie mogą wjeżdżać do stref LEZ w ogóle lub jedynie za dodatkową opłatą i po nabyciu biletu ekologicznego.

W pierwszej fazie datowanej na lata 2020-2024 dotyczyć to będzie również pojazdów z silnikiem Diesla, które jeszcze nie są bardzo stare oraz bardzo starych pojazdów benzynowych. Kryterium stanowi przy tym klasa EURO pojazdu.
Wszystkie pojazdy, które spełniają następujące warunki rejestracji na lata 2020-2024, mogą wjeżdżać do strefy LEZ w Gandawie.


Klasy rejestracyjne dla strefy LEZ w Gandawie na lata 2020-2024

Ilustracja: klasa rejestracji 3 - wjazd z różnymi biletami ekologicznymi

Klasa rejestracyjna 4 - wjazd bez biletu ekologicznego
Klasa rejestracyjna 4 obejmuje pojazdy benzynowe, pojazdy napędzane na LPG lub pojazdy na gaz ziemny spełniające wymogi norm EURO 2, 3, 4, 5 i 6, jak również pojazdy z silnikiem Diesla spełniające wymogi norm EURO 5 i 6.

Ponadto klasa ta obejmuje pojazdy rolnicze z normą emisji etapu IIIa, IIIb i IV (klasy T1-T4), pojazdy elektryczne, pojazdy z napędem wodnym, jak również pojazdy hybrydowe typu plug-in z maksymalną emisją CO2 do 50 g/km.

Klasa rejestracyjna 3 – wjazd z biletem ekologicznym*
Klasa rejestracyjna 3 obejmuje pojazdy z silnikiem Diesla normy EURO 4 i pojazdy zabytkowe starsze niż 40 lat.

*Szczegóły zostaną ogłoszone w wrzesień 2018 r.

Bilety ekologiczne dla strefy LEZ w Gandawie w latach 2020-2024

Klasa rejestracyjna 4 – dla tej klasy nie jest wymagany bilet ekologiczny.

Klasa rejestracyjna 3 – dla tej klasy bilet ekologiczny prawdopodobnie można nabyć.*

Klasa rejestracyjna 2 – dla tej klasy bilet ekologiczny prawdopodobnie nie ma można nabyć.*

Należy zwrócić uwagę na fakt, iż obowiązkiem rejestracji objęte są także pojazdy, dla których wydano kartę parkingową dla osoby z niepełnosprawnej, a bilet ekologiczny w żadnym wypadku nie zastępuje biletu parkingowego.

*Szczegóły zostaną ogłoszone w wrzesień 2019 r.

Jaka plakietka dla danego pojazdu – przypisanie typów pojazdów i klas EURO do strefy niskiej emisji LEZ w Gandawie na lata 2020-2024

Poniższa tabela przedstawia jaki typ pojazdu jaka klasa EURO otrzyma jaką plakietkę rejestracji LEZ Gandawy na okres 2020-2024. Fioletowa plakietka rejestracji jest potwierdzeniem dokonania rejestracji do strefy LEZ bez biletu ekologicznego. Pomarańczowa plakietka rejestracji stanowi potwierdzenie rejestracji do strefy LEZ z biletem ekologicznym włącznie.