Regulacje w zakresie rejestracji dla Mechelen

Przesłanki i warunki otrzymania Green-Zones plakietki rejestracji dla LEZ Low Emission Zone w Mechelen nie są jeszcze znane.

W lipiec 2020 r. zostaną opublikowane bardziej szczegółowe informacje na ten temat. Można przyjąć, że do wjechania do strefy ekologicznej LEZ w Mechelen w drugiej połowie 2020 r. możliwy będzie zakup plakietki rejestracji.

Szczegółowe i aktualne informacje znajdą Państwo z każdym czasie tutaj.