Choose your language:
Polski
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Proszę wybrać język Proszę wybrać język

Reguły rejestracyjne dla Antwerpii

Wszystkie pojazdy, które spełniają następujące warunki rejestracji (z lub bez konieczności uiszczenia dodatkowej opłaty za bilet ekologiczny), mogą wjeżdżać do strefy LEZ w Antwerpii.  Dla pojazdów zarejestrowanych w Holandii rejestracja również nie jest konieczna.

LEZ w Antwerpii w 2017-2019

Wjazd bez biletu ekologicznego ale z rejestracją
Pojazdy benzynowe, pojazdy napędzane na LPG lub pojazdy na gaz ziemny spełniające wymogi norm EURO 1, 2, 3, 4, 5 i 6, jak również pojazdy z silnikiem Diesla spełniające wymogi norm EURO 4, 5 i 6.

Ponadto klasa ta obejmuje pojazdy rolnicze z normą emisji etapu IIIa, IIIb i IV (klasy T1-T4), pojazdy elektryczne, pojazdy z napędem wodnym, jak również pojazdy hybrydowe typu plug-in z maksymalną emisją CO2 do 50 g/km.

Wjazd z różnymi, okresowymi biletami ekologicznymi (łącznie z rejestracją)
Pojazdy z silnikiem Diesla normy EURO 3 i pojazdy zabytkowe starsze niż 40 lat.

Wjazd tylko z biletem dziennym (łącznie z rejestracją)
Pojazdy z silnikiem Diesla normy EURO 0-2, jak również pojazdy benzynowe normy EURO 0.

Strefy LEZ w Antwerpii w 2017-2019

REG-Certificate jest przede wszystkim rejestracją pojazdu do wjazdu do Strefy Małej Emisji LEZ.
Tutaj rozróżnia się, czy jest to zarejestrowany wjazd z lub bez zakupu dodatkowego biletu ekologicznego / karnetu dziennego. Bilet ekologiczny można kupić za dodatkową opłatą i możne  być wystawiony na różne okresy czasu lub tylko na jeden dzień.
W ten sposób:

  • REG-Certificate: Rejestracja tylko na wjazd
  • REG-Certificate: Rejestracja wjazdu plus bilet ekologiczny na różne wybrane okresy czasu
  • REG-Certificate: Rejestracja wjazdu i biletu ekologicznego tylko jako bilet dzienny/karnet dzienny

Kto może wjeżdżać i kiedy?

Poniższa tabela przedstawia z jakim typem pojazdu, z jakim typem paliwa i klasą EURO można jeździć do kiedy.