Choose your language:
Polski
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Proszę wybrać język Proszę wybrać język

Reguły rejestracyjne dla Brukseli

Region Brukseli ustalił, że pojazdy, które najbardziej obciążają środowisko nie mogą od roku 2018 wjechać do strefy ekologicznej LEZ i w ten sposób zostają wykluczone z ruchu.
Tylko w wyjątkowych przypadkach mogą one wnioskować o wyjątkowe zezwolenie jako bilet dzienny, aby móc wjechać do strefy LEZ.
Początkowo dotyczy to starych pojazdów z silnikami diesla klasy EURO 0,1 i 2 i Pojazdy benzynowe EURO 0-1.

Wszystkie pojazdy, które spełniają następujące warunki rejestracji (z lub bez konieczności uiszczenia dodatkowej opłaty za bilet ekologiczny), mogą wjeżdżać do strefy LEZ w Brukseli.
Pojazdy zarejestrowane w Belgii nie muszą się rejestrować, ponieważ są już wpisane w krajowej bazie danych.  Dla pojazdów zarejestrowanych w Holandii rejestracja również nie jest konieczna. Również oldtimery, które są zarejestrowane w Belgii i mają 30 lat lub są starsze, nie muszą się rejestrować.

LEZ w Brukseli w 2019 r.

Wjazd bez biletu ekologicznego ale z rejestracją
Pojazdy benzynowe, pojazdy napędzane na LPG lub pojazdy na gaz ziemny spełniające wymogi norm EURO 2- 6, jak również pojazdy z silnikiem Diesla spełniające wymogi norm EURO 3-6.

Wjazd tylko z biletem dziennym i z rejestracją
Pojazdy benzynowe, pojazdy napędzane na LPG lub pojazdy na gaz ziemny spełniające wymogi norm EURO 0- 1, jak również pojazdy z silnikiem Diesla spełniające wymogi norm EURO 0-2.

Zaprojektowny przez Green-Zones ceryfikat rejestracji (REG-Certificate) nie jest oficjalną plakietką/winietą.

Zamawianie REG-Certificate dla LEZ w Brukseli

LEZ Bruksela weszła w życie 1.01.2018. Rejestracja była możliwa od końca lipca 2018.
Od 1 października 2018 przy braku rejestracji następuje mandat w wysokości 150 Euro. Niedotrzymanie kryteriów wjazdu dla LEZ pociąga mandat w wysokości 350 Euro.

Bilety ekologiczne LEZ w Brukseli w roku 2019

REG-Certificate jest przede wszystkim rejestracją pojazdu do wjazdu do Strefy Małej Emisji LEZ.
Tutaj rozróżnia się, czy jest to zarejestrowany wjazd z lub bez zakupu dodatkowego biletu ekologicznego / karnetu dziennego. Bilet ekologiczny można kupić za dodatkową opłatą i możne  być wystawiony na różne okresy czasu lub tylko na jeden dzień.
W ten sposób:

  • REG-Certificate: Rejestracja tylko na wjazd
  • REG-Certificate: Rejestracja wjazdu plus bilet ekologiczny na różne wybrane okresy czasu
  • REG-Certificate: Rejestracja wjazdu i biletu ekologicznego tylko jako bilet dzienny/karnet dzienny

Kto może wjeżdżać i kiedy?

Poniższa tabela przedstawia z jakim typem pojazdu, z jakim typem paliwa i klasą EURO można jeździć do kiedy.