Choose your language:
Polski
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Proszę wybrać język Proszę wybrać język

Regulacje w zakresie rejestracji dla Willebroek

Przesłanki i warunki otrzymania Green-Zones REG-Certificate dla strefy ekologicznej LEZ Low Emission Zone Willebroek nie są jeszcze znane.

W 07-2020 r. zostaną opublikowane bardziej szczegółowe informacje na ten temat. Można przyjąć, że do wjechania do strefy ekologicznej LEZ Willebroek w drugiej połowie 2020 r. możliwy będzie zakup REG-Certificate.

Szczegółowe i aktualne informacje znajdą Państwo z każdym czasie tutaj.