Strefa ekologiczna Antwerpia - Belgia

Plakietka ważna dzisiaj, 16.12.2018.

Nie ma żadnego ostrzeżenia.

Niezmotoryzowani
Wjazd jest obecnie dozwolony.
Wjazd do strefy jest nadal dozwolony.
Motocykle

Dwu- i trzykołowe pojazdy jak i lekkie czterokołowe pojazdy.

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Wjazd do strefy jest obecnie dozwolony.
Przewóz osób

Pojazdy do przewozu osób z przynajmniej czteroma kołami.

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Wjazd jest nadal dozwolony.
Przewóz towarowy

Pojazdy do przewozu towarowego z przynajmniej czteroma kołami.

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Bez ograniczeń. Wjazd jest dozwolony.
Pojazd rolniczy lub leśny

Pojazd rolniczy lub leśny

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Wjazd jest nadal dozwolony.
Niezmotoryzowani
Wjazd jest obecnie dozwolony.
Wjazd do strefy jest obecnie dozwolony.
Motocykle

Dwu- i trzykołowe pojazdy jak i lekkie czterokołowe pojazdy.

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Bez ograniczeń. Wjazd jest dozwolony.
Przewóz osób

Pojazdy do przewozu osób z przynajmniej czteroma kołami.

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Bez ograniczeń. Wjazd jest dozwolony.
Przewóz towarowy

Pojazdy do przewozu towarowego z przynajmniej czteroma kołami.

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Wjazd jest nadal dozwolony.
Pojazd rolniczy lub leśny

Pojazd rolniczy lub leśny

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Wjazd do strefy jest obecnie dozwolony.
Niezmotoryzowani
Wjazd jest obecnie dozwolony.
Wjazd jest nadal dozwolony.
Motocykle

Dwu- i trzykołowe pojazdy jak i lekkie czterokołowe pojazdy.

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Wjazd do strefy jest nadal dozwolony.
Przewóz osób

Pojazdy do przewozu osób z przynajmniej czteroma kołami.

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Wjazd do strefy jest obecnie dozwolony.
Przewóz towarowy

Pojazdy do przewozu towarowego z przynajmniej czteroma kołami.

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Bez ograniczeń. Wjazd jest dozwolony.
Pojazd rolniczy lub leśny

Pojazd rolniczy lub leśny

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Wjazd jest nadal dozwolony.
Niezmotoryzowani
Wjazd jest obecnie dozwolony.
Wjazd do strefy jest obecnie dozwolony.
Motocykle

Dwu- i trzykołowe pojazdy jak i lekkie czterokołowe pojazdy.

Wjazd jest obecnie nie dozwolony.
Jazda po strefie jest obecnie zabroniona.
Przewóz osób

Pojazdy do przewozu osób z przynajmniej czteroma kołami.

Wjazd jest obecnie nie dozwolony.
Wjazd jest obecnie nie dozwolony.
Przewóz towarowy

Pojazdy do przewozu towarowego z przynajmniej czteroma kołami.

Wjazd jest obecnie nie dozwolony.
Wjazd do strefy jest zabroniony.
Pojazd rolniczy lub leśny

Pojazd rolniczy lub leśny

Wjazd jest obecnie nie dozwolony.
Wjazd do strefy jest zabroniony.

Strefa ekologiczne w Antwerpii

Dn. 01.02.2017 r. w Antwerpii utworzono strefę niskiej emisji LEZ obejmującą całe śródmieście i część dzielnicy Linkeroever. Zaplanowano zaostrzenie reguł obowiązujących w LEZ, które będą wdrażane etapami. W czasie pierwszej fazy w latach 2017-2020 do strefy niskiej emisji nie będą mogły wjeżdżać pojazdy emitujące wysoki poziom substancji szkodliwych.

Granice strefy LEZ w Antwerpii obejmują śródmieście Antwerpii oraz część dzielnicy Linkeroever (pomiędzy E17, Park & Ride Linkeroever i Sint-Annabos). Strefa obejmuje 20km² i dotyczy około 200.000 mieszkańców.

Strefa LEZ w Antwerpii obowiązuje przez cały czas, tj. przez 24 godziny przez 7 dni w tygodniu, również w niedziele i święta. Przepisy obowiązujące w strefie LEZ regulują kwestie związane z wjazdem do niej dla wszystkich kategorii pojazdów, poza motorowerami i motocyklami. Regulacje obowiązują zatem w odniesieniu do kategorii M (przewóz osób samochodami osobowymi, mikrobusami, busami i autokarami), kategorii N (przewóz towarów) pojazdami dostawczymi i samochodami ciężarowymi oraz kategorii T (pojazdy rolnicze i leśne) z ciągnikami kołowymi.

Plac Ratuszowy w Antwerpii - Strefy ekologiczne

W związku z tym w pierwszej fazie w latach 2017-2019 przewidziano zakaz wjazdu dla pojazdów benzynowych klasy 0 oraz pojazdów z silnikiem Diesla klasy EURO od 0 do 3. Pojazdy z silnikiem Diesla klas EURO od 0 do 3 mogą w okresie przejściowym wjeżdżać do strefy z biletem ekologicznym. Zakaz wjazdu nie obejmuje motorowerów i motorów klasy L.

Zakaz wjazdu obowiązuje dla samochodów zabytkowych poniżej 40 lat, a regulacje dla samochodów zabytkowych powyżej 40 lat określają przepisy dotyczące biletu ekologicznego. Pojazdy (krajowe) osób z niepełnosprawnych otrzymują dopuszczenia wyjątkowe.

W 2020 r. i 2025 r. w dwóch etapach zostaną zaostrzone uprawnienia do wjazdu do strefy niskiej emisji, aby w jeszcze większym stopniu poprawiać jakość powietrza w mieście. Kontrolę przestrzegania przepisanych reguł przeprowadza się za pomocą kamer ANPR.
Jakie pojazdy z daną rejestracją i normą EURO mogą wjeżdżać do strefy LEZ w Antwerpii, podano w punkcie menu Plakietka dla Antwerpii.

Tutaj możesz zamówić usługę rejestracji belgijskich stref ekologicznych

Tabelaryczny przegląd dotyczący strefy ekologicznej w Antwerpii

Nazwa strefy ekologicznej:
Strefa ekologiczna Antwerpia - Belgia
Strefa ekologiczna zapowiedziana od:
01.02.2016
Strefa ekologiczna obowiązuje od dn.:
01.02.2017
Rodzaj strefy ekologicznej:
Stale obowiązująca
Aktualnie obowiązek rejestracji:
Osobowy (M1), Samochód kempingowy (M1), Mikrobus (M2), Autobus (M3), Furgonetka (N1), Samochód transportowy (N2), Samochód ciężarowy (N2), ciężki samochód ciężarowy (N3) oraz Pojazd rolniczy lub leśny (T)
Aktualnie dozwolone od 01.02.2017 klasy rejestracyjne:
Antwerpia Klasa 4 (patrz klasyfikacja plakietki rejestracji ekologicznej).
Przyszłe zaostrzenie klas rejestracyjnychi :
Od 2020 r. tylko pojazdy z silnikiem Diesla norm EURO 5-6 i pojazdy benzynowe norm EURO 2-6. Od 2025 r. tylko pojazdy z silnikiem Diesla normy EURO 6 i pojazdy benzynowe norm EURO 3-6.
Zakazy ruchu (czasowe):
Obecnie brak informacji
Zakaz ruchu (stały):
samochody ciężarowe klasy N1, N2, N3, autobusy klasy M2, M3 i samochody osobowe klasy M1, samochody kempingowe M1 niespełniające normy EURO 4. Wyjątki: patrz punkt szczegóły.
Grzywna:
150-350 euro.
Powierzchnia strefy ekologicznej:
Do strefy ekologicznej włączono całe śródmieście i część dzielnicy Linkeroever (pomiędzy E17, Park & Ride Linkeroever i Sint-Annabos). Strefa obejmuje 20km² i dotyczy około 200.000 mieszkańców.
Specyfika:
W drodze wyjątku do strefy ekologicznej za dodatkową opłatą mogą wjechać pojazdy klasy rejestracyjnej 2 z biletem ekologicznym w formie biletu dziennego (maksymalnie 8 razy w roku) oraz klasy rejestracyjnej 3 z biletem ekologicznym w formie biletu dziennego, biletu tygodniowego, biletu miesięcznego, biletu kwartalnego, biletu półrocznego i biletu rocznego. Dla samochodów zabytkowych powyżej 40 lat można nabyć bilet dzienny.
Kontakt dotyczący strefy ekologicznej i regulacje wyjątkowe:
Miasto Antwerpia, Stadsontwikkeling, Grote Markt 1, 2000 Antwerpia, Belgia; info@stad.antwerpen.be