Strefy ekologiczne LEZ w Belgii

Interaktywna i zoomowalna forma tej mapy strefy ekologicznej znajdziecie w naszej bezpłatnej aplikacji Green-Zones

W ramach wdrażania dyrektyw europejskich Rząd Belgijski stworzył pod koniec roku 2015 warunki ramowe, zgodnie z którymi miasta i gminy lub regiony mogą tworzyć strefy ekologiczne w celu dotrzymania przepisanych przez UE wartości granicznych dla substancji szkodliwych, co służyć ma zdrowiu obywateli.

Strefy ekologiczne w Belgii nazywane są strefami niskiej emisji LEZ, co stanowi skrót od angielskiego Low Emission Zones. Początek i koniec strefy niskiej emisji LEZ oznacza się odpowiednim znakiem drogowym.
O strefach LEZ decydują miasta i gminy lub regiony mogące tworzyć je w swoich granicach i umożliwiają wjechać jedynie pojazdem, który uprzednio zarejestrowano.
Należy zwrócić uwagę, że pojazdy zarejestrowane w Belgii nie muszą się dodatkowo rejestrować, ponieważ są już wpisane do krajowej bazy danych. Z dodatkowej rejestracji zwolnione są także holenderskie pojazdy w regionie Flandrii.

Nieoficjalny znak dodatkowy
Nieoficjalny znak dodatkowy

Do stref LEZ wjeżdżać mogą tylko pojazdy ekologiczne. To jakie klasy EURO oraz rodzaje paliwa są ekologiczne, a które nie, ustala dane miasto/gmina lub regiony w Belgii dla swojej strefy LEZ z własnymi regułami. Z tego powodu dla każdej strefy LEZ należy dokonać osobnej rejestracji.

Kontrola rejestracji przeprowadzana jest za pomocą inteligentnych kamer ANPR (Automatic Number Plate Recognition), które porównują dane z danymi zawartymi w centralnej bazie danych konkretnej strefy LEZ.
Jeżeli system wykaże, że dany pojazd nie został zarejestrowany lub nie nabyto dla niego biletu w ramach wyjątku (biletem środowiskowym/bilet dzienny), w ciągu 10 dni zostanie wydana decyzja o nałożeniu mandatu w wysokości do 350 euro.

Tutaj możesz zamówić usługę rejestracji belgijskich stref ekologicznych