Strefa ekologiczna Bruksela - Belgia

Plakietka ważna dzisiaj, 16.12.2018.

Nie ma żadnego ostrzeżenia.

Niezmotoryzowani
Wjazd jest obecnie dozwolony.
Wjazd jest obecnie dozwolony.
Motocykle

Dwu- i trzykołowe pojazdy jak i lekkie czterokołowe pojazdy.

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Wjazd jest obecnie dozwolony.
Przewóz osób

Pojazdy do przewozu osób z przynajmniej czteroma kołami.

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Wjazd jest obecnie dozwolony.
Przewóz towarowy

Pojazdy do przewozu towarowego z przynajmniej czteroma kołami.

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Wjazd jest obecnie dozwolony.
Pojazd rolniczy lub leśny

Pojazd rolniczy lub leśny

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Wjazd jest obecnie dozwolony.
Niezmotoryzowani
Wjazd jest obecnie dozwolony.
Wjazd do strefy jest nadal dozwolony.
Motocykle

Dwu- i trzykołowe pojazdy jak i lekkie czterokołowe pojazdy.

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Bez ograniczeń. Wjazd jest dozwolony.
Przewóz osób

Pojazdy do przewozu osób z przynajmniej czteroma kołami.

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Wjazd jest nadal dozwolony.
Przewóz towarowy

Pojazdy do przewozu towarowego z przynajmniej czteroma kołami.

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Wjazd jest nadal dozwolony.
Pojazd rolniczy lub leśny

Pojazd rolniczy lub leśny

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Wjazd do strefy jest nadal dozwolony.
Niezmotoryzowani
Wjazd jest obecnie dozwolony.
Wjazd do strefy jest nadal dozwolony.
Motocykle

Dwu- i trzykołowe pojazdy jak i lekkie czterokołowe pojazdy.

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Wjazd do strefy jest nadal dozwolony.
Przewóz osób

Pojazdy do przewozu osób z przynajmniej czteroma kołami.

Wjazd jest obecnie nie dozwolony.
Wjazd do strefy jest zabroniony.
Furgonetka

Pojazd (kategorii N1) do przewozu towarów.

Wjazd jest obecnie nie dozwolony.
Jazda po strefie jest obecnie zabroniona.
Samochód transportowy

Pojazd (Klasa N2) do przewozu towarów. 3,5 t - 7,5 t.

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Wjazd jest nadal dozwolony.
Samochód ciężarowy

Pojazd ciężarowy jest zaliczany do typu N2, gdy jest przystosowany do transportu towarowego i gdy dopuszczalna masa całkowita (dmc) jest > 7,5 t i <= 12 t.

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Wjazd do strefy jest nadal dozwolony.
ciężki samochód ciężarowy

Pojazd (Klasa N3) do przewozu towarów.

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Wjazd do strefy jest obecnie dozwolony.
Pojazd rolniczy lub leśny

Pojazd rolniczy lub leśny

Wjazd jest obecnie dozwolony.
Wjazd jest obecnie dozwolony.

Wyżej wymieniony przegląd nie przedstawia urzędowych plakietek. Ten przegląd stworzonych przez Green-Zones naklejek rejestracji (Registry-Sticker) służy wyłącznie do wizualizacji koniecznej rejestracji w strefie ekologicznej LEZ. Wyjaśnienia do klas rejestracji zobacz w prawej kolumnie.

Strefa ekologiczna LEZ w Brukseli

Od stycznia 2018 r. w regionie Brukseli będzie utworzona strefa niskiej emisji (Low Emission Zone – LEZ), która swoim zakresem obejmie 19 gmin w regionie. Będzie to powierzchnia 161km² zamieszkana przez 1,2 miliona mieszkańców. Na zachodzie i północy strefa ekologiczna graniczy z Trasą Europejską E19, na wschodzie z Trasą Europejską E40, a na południu z gminą Watermael-Boitsfort. Dla samych Tras Europejskich E19 i E40 ograniczenia strefy LEZ w Brukseli nie obowiązują. Spod regulacji wyłączone są także 3 parkingi Park&Ride znajdujące się na granicy strefy ekologicznej.

Strefa LEZ w Brukseli obowiązuje przez cały czas, tj. przez 24 godziny przez 7 dni w tygodniu, również w niedziele i święta. Przepisy obowiązujące w strefie LEZ regulują kwestie związane z wjazdem do niej dla kategorii samochodów ciężarowych klasy N1, autobusów klasy M2, M3 i samochodów osobowych klasy M1.

centrum miasta Brukseli – Strefa ekologiczna

Skutkiem tego jest zakaz prowadzenia pojazdów z silnikami diesla klasy EURO 0 i 1, którymi można wjechać tylko z biletem środowiskowym/bilet dzienny, który można nabyć maksymalnie dla 8 dni kalendarzowych w roku. Zakaz wjazdu nie obejmuje motorowerów i motorów klasy L, samochodów ciężarowych klasy N2 i N3, samochodów kempingowych i samochodów zabytkowych starszych niż 30 lat.

W latach 2019, 2020, 2022 i 2025 w czterech etapach zostaną zaostrzone uprawnienia do wjazdu do strefy niskiej emisji dla pojazdów z silnikiem Diesla. Nastąpi to także dla pojazdów benzynowych w dwóch etapach w roku 2019 i 2025.

Kontrolę przestrzegania przepisanych reguł przeprowadza się za pomocą kamer ANPR.
Jakie pojazdy z daną rejestracją i normą EURO mogą wjeżdżać do strefy LEZ w Brukseli, podano w punkcie menu Plakietka dla Brukseli. 

Tutaj możesz zamówić usługę rejestracji belgijskich stref ekologicznych

Tabelaryczny przegląd dotyczący strefy ekologicznej w Brukseli

Nazwa strefy ekologicznej:
Strefa ekologiczna Bruksela - Belgia
Strefa ekologiczna zapowiedziana od:
02.06.2016
Strefa ekologiczna obowiązuje od dn.:
01.01.2018
Rodzaj strefy ekologicznej:
Stale obowiązująca
Aktualnie obowiązek rejestracji:
Osobowy (M1), Mikrobus (M2), Autobus (M3) oraz Furgonetka (N1)
Aktualnie dozwolone od 01.08.2018 klasy rejestracyjne:
Bruksela Klasa 4 (patrz klasyfikacja plakietki rejestracji ekologicznej).
Przyszłe zaostrzenie klas rejestracyjnychi :
Od 2019 r. jeszcze tylko samochody z silnikiem Diesla normy EURO 3-6 i pojazdy benzynowe normy EURO 2-6. Od 2020 r. jeszcze tylko samochody z silnikiem Diesla normy EURO 4-6 i pojazdy benzynowe normy EURO 2-6. W 2022 r. i 2025 r. wprowadzone zostaną kolejne zaostrzenia.
Zakazy ruchu (czasowe):
Obecnie brak informacji
Zakaz ruchu (stały):
Samochody ciężarowe klasy N1, autobusy klasy M2, M3 i samochody osobowe klasy M1 niespełniające normy EURO 2. Wyjątki: patrz punkt szczegóły. Zakazem wjazdu nie są objęte pojazdy dwukołowe klasy L, samochody ciężarowe klasy N2 i N3, samochody kempingowe, samochody zabytkowe starsze niż 30 lat.
Grzywna:
150-350 euro.
Powierzchnia strefy ekologicznej:
Dotyczy to całego regionu Brukseli, ze wszystkimi 19 gminami, 161 km² i 1.175.000 mieszkańców.Strefa ekologiczna jest ograniczona od zachodu i północy europejską drogą E19, od wschodu europejską drogą E40, a od południa gminą Watermael-Boitsfort.Dla dróg europejskich E19 i E40 ograniczenia LEZ Bruksela nie mają zastosowania. Wyłączone są również 3 parkingi "Park & Ride" na granicy strefy ekologicznej: Céria Coovi (Anderlecht), Stalle (Ukkel), Kraainem (Sint-Lambrechts-Woluwe).
Specyfika:
W drodze wyjątku do strefy ekologicznej za dodatkową opłatą mogą wjechać pojazdy klasy rejestracyjnej 2 z bilet dzienny (maksymalnie 8 razy w roku).
Kontakt dotyczący strefy ekologicznej i regulacje wyjątkowe:
Region Bruksela, info@lez.brussels