Strefa ekologiczna Gandawa - Belgia

Plakietka ważna dzisiaj, 17.12.2018.

Nie ma żadnego ostrzeżenia.

Strefa ekologiczna w Gandawie

Dn. 01.01.2017 r. miasto Gandawa zapowiedziało, że od 01.01.2020 r. całe centrum miasta Gandawy zostanie objęte strefą niskiej emisji LEZ, co jednocześnie będzie się wiązało z wprowadzeniem ogólnego ograniczenia prędkości 30 km/h. Od tej daty pojazdy emitujące duże ilości substancji szkodliwych nie będą mogły wjeżdżać do strefy ekologicznej.
Granice strefy ekologicznej wyznacza biegnąca wokół śródmieścia obwodnica R40. Wyjątek stanowić będzie przecinająca centrum N430, na którą można wjeżdżać, oraz drogi dojazdowe B401 i N422 do praku południowego w centrum.

Strefa LEZ w Gandawie obowiązuje przez cały czas, tj. przez 24 godziny przez 7 dni w tygodniu, również w niedziele i święta. Przepisy obowiązujące w strefie LEZ regulują kwestie związane z wjazdem do niej dla wszystkich kategorii pojazdów, poza motorowerami i motocyklami. Regulacje obowiązują zatem w odniesieniu do kategorii M (przewóz osób samochodami osobowymi, mikrobusami, autobusami i autokarami), kategorii N (przewóz towarów) pojazdami dostawczymi i samochodami ciężarowymi oraz kategorii T (pojazdy rolnicze i leśne) z ciągnikami kołowymi.
W związku z tym przewidziano zakaz wjazdu dla pojazdów benzynowych klas 0 i 1, jak również dla pojazdów z silnikiem Diesla klas EURO 0 do 3. Pojazdy z silnikiem Diesla klas EURO od 0 do 3 mogą w okresie przejściowym wjeżdżać do strefy z biletem ekologicznym. Zakaz wjazdu nie obejmuje motorowerów i motorów klasy L.

most św. Michała w Gandawie – Strefa ekologiczna

Zakaz wjazdu obowiązuje dla samochodów zabytkowych poniżej 40 lat, a regulacje dla samochodów zabytkowych powyżej 40 lat określają przepisy dotyczące biletu ekologicznego. Pojazdy (krajowe) osób z niepełnosprawnych otrzymują dopuszczenia wyjątkowe. Dla pojazdów zagranicznych nie stworzono jeszcze regulacji.

Od 2025 r. wdrażany będzie kolejny etap ograniczeń, w którym wykluczeniu podlegać będą kolejne pojazdy z wysokim poziomem emisji, co ma na celu polepszenie jakości powietrza w mieście.

Kontrolę przestrzegania przepisanych reguł przeprowadza się za pomocą kamer ANPR.
Jakie pojazdy z daną rejestracją i normą EURO mogą wjeżdżać do strefy LEZ w Gandawie, podano w punkcie menu Plakietka dla Gandawy

Tutaj możesz zamówić usługę rejestracji belgijskich stref ekologicznych

Tabelaryczny przegląd dotyczący strefy ekologicznej w Gandawie

Nazwa strefy ekologicznej:
Strefa ekologiczna Gandawa - Belgia
Strefa ekologiczna zapowiedziana od:
01.01.2017
Strefa ekologiczna wchodzi w życie:
01.01.2020
Rodzaj strefy ekologicznej:
Stale obowiązująca
Aktualnie obowiązek rejestracji:
Osobowy (M1), Samochód kempingowy (M1), Mikrobus (M2), Autobus (M3), Furgonetka (N1), Samochód transportowy (N2), Samochód ciężarowy (N2), ciężki samochód ciężarowy (N3) oraz Pojazd rolniczy lub leśny (T)
Aktualnie dozwolone od 01.01.2020 klasy rejestracyjne:
(patrz klasyfikacja plakietki rejestracji ekologicznej).
Przyszłe zaostrzenie klas rejestracyjnychi :
Zakazy wjazdu w okresie 2020-2024: samochody ciężarowe z silnikiem Diesla klas N1, N2, N3, autobusy klasy M2, M3 i samochody osobowe klasy M1, samochody kempingowe M1 normy EURO 0-3. Pojazdy benzynowe normy EURO 0 i 1. Wyjątki: patrz punkt szczegóły. Od 2025 r. jeszcze tylko pojazdy z silnikiem Diesla normy EURO 6 i pojazdy benzynowe normy EURO 3-6.
Zakazy ruchu (czasowe):
Obecnie brak informacji
Zakaz ruchu (stały):
Obecnie brak informacji
Grzywna:
150-350 euro.
Powierzchnia strefy ekologicznej:
Strefa ekologiczna obejmuje tylko gminę Gandawa, centrum miasta. Obszar wyznacza obwodnica R40, która jest wyłączona spod regulacji. Ponadto regulacjom nie podlega droga regionalna N430, która przebiega przez strefę, oraz autostrada B401 zjazd E17 prowadzący w kierunku centrum oraz droga dojazdowa N422 do Parku Króla Alberta.
Specyfika:
W drodze wyjątku do strefy ekologicznej za dodatkową opłatą mogą wjechać pojazdy klasy rejestracyjnej 3 z biletem ekologicznym wydanym na ograniczony czas. Bilet ekologiczny można nabyć także dla samochodów zabytkowych powyżej 40 lat. Taryfy i okres możliwego wjazdu nie są jeszcze znane. Pojazdy z silnikiem Diesla klasy EURO 3 doposażone w filtr cząstek stałych nie będą traktowane jak pojazdy klasy EURO 4. Nie ma obowiązku rejestracji pojazdów klasy L (lekkie motocykle, np. motorowery).
Kontakt dotyczący strefy ekologicznej i regulacje wyjątkowe:
miasto Gandawa, Botermarkt 1, 9000 Gandawa; gentinfo@stad.gent
Zakazy wjazdu w okresie 2020-2024:
Samochody ciężarowe z silnikiem Diesla klas N1, N2, N3, autobusy klasy M2, M3 i samochody osobowe klasy M1, samochody kempingowe M1 normy EURO 0-4. Pojazdy benzynowe normy EURO 0 i 1. Wyjątki: patrz punkt szczegóły.