Strefa ekologiczna w Mechelen

Położona dokładnie 20 km na południe od Antwerpii gmina Mechelen utworzy latem 2018 r. strefę niskiej emisji LEZ.

Gmina Mechelen ma powierzchnię 65,2 km² i równo 86.000 mieszkańców. Utworzenie strefy LEZ w Mechelen będzie analizowane jednocześnie z sąsiednią gminą Willebroek.

W lipiec 2018 r. zostaną ogłoszone dalsze szczegóły dotyczące granic strefy LEZ. Ponadto zostaną opublikowane dalsze informacje obejmujące warunki utworzenia strefy oraz harmonogram jej wdrożenia.

Tutaj zamówicie belgijskie plakietki rejestracji ekologicznej do stref ekologicznych w Belgii