Znajdź swój aktualny status wjazdu w aplikacji Green-Zones: wjazd dozwolony (zielony), zakaz jazdy (czerwony) lub ostrzeżenie (pomarańczowy).
Znajdź aktualny status wjazdu dla żądanej strefy niskiej emisji w aplikacji Green-Zones: wjazd dozwolony (zielony), zakaz wjazdu (czerwony) lub ostrzeżenie o zakazie wjazdu (pomarańczowy).

Strefa ekologiczna w Mechelen

Położona dokładnie 20 km na południe od Antwerpii gmina Mechelen utworzy latem 2020 r. strefę niskiej emisji LEZ.

Gmina Mechelen ma powierzchnię 65,2 km² i równo 86.000 mieszkańców. Utworzenie strefy LEZ w Mechelen będzie analizowane jednocześnie z sąsiednią gminą Willebroek.

W lipiec 2020 r. zostaną ogłoszone dalsze szczegóły dotyczące granic strefy LEZ. Ponadto zostaną opublikowane dalsze informacje obejmujące warunki utworzenia strefy oraz harmonogram jej wdrożenia.

Tutaj możesz zamówić usługę rejestracji belgijskich stref ekologicznych