Choose your language:
Polski
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Proszę wybrać język Proszę wybrać język
Znajdź swój aktualny status wjazdu w aplikacji Green-Zones: wjazd dozwolony (zielony), zakaz jazdy (czerwony) lub ostrzeżenie (pomarańczowy).
Znajdź aktualny status wjazdu dla żądanej strefy niskiej emisji w aplikacji Green-Zones: wjazd dozwolony (zielony), zakaz wjazdu (czerwony) lub ostrzeżenie o zakazie wjazdu (pomarańczowy).

Strefa ekologiczna w Willebroek

Położona dokładnie 15 km na południe od Antwerpii gmina Willebroek utworzy latem 2020 r. strefę niskiej emisji LEZ.

Gmina Willebroek ma powierzchnię 27,4 km² i równo 26.000 mieszkańców. Utworzenie strefy LEZ w Willebroek będzie analizowane jednocześnie z sąsiednią gminą Mechelen.

Około lipiec 2020 r. zostaną ogłoszone szczegóły dotyczące granic strefy LEZ. Ponadto zostaną opublikowane dalsze informacje obejmujące warunki utworzenia strefy oraz harmonogram jej wdrożenia.

Tutaj możesz zamówić usługę rejestracji belgijskich stref ekologicznych