Polski
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Proszę wybrać język Proszę wybrać język
pl Informacje ogólne Aplikacja Green-Zones

Aplikacja Green-Zones dla turystów i podróżujących prywatnie w samochodach osobowych i na motorach

Funkcjonowanie aplikacji Green-Zones bazuje na trzech różnych rodzajach danych. Są to dane map stref ekologicznych, regulacje stref ekologicznych jak również wynikające z tego statusy wjazdu dla zdefiniowanego przez użytkownika typu pojazdu.

Aplikacja istnieje w wersji bezpłatnej aplikacji Green-Zones (opis i pobranie tutaj) oraz aplikacja Green-Zones Flota dla autobusów i ciężarówek (opis tutaj, zamówienie tutaj).

Aplikacja Green-Zones – Mapy stref ekologicznych

Zawarte w aplikacji Green-Zones dane geograficzne systemu map z ich zoomowalnymi mapami o wysokiej rozdzielczości przedstawiają powierzchnie stref ekologicznych w Europie z ich granicami. Przy czym przedstawienie zarysu i powierzchni każdej strefy ekologicznej następuje w szczególe do poziomu pojedynczego skrzyżowania ulic. Pokrywające się strefy ekologiczne są przedstawiane w różnych odcieniach kolorów.
Mapy stref ekologicznych Grecji, Portugalii, Węgier i Norwegii będą dostępne dopiero od 15.10.2019 (Włochy 2020)

Ponieważ każda strefa ekologiczna albo strefa zakazu jazdy dla diesli ma często inne reguły jak tego samego rodzaju strefa w tym samym kraju, to w aplikacji Green-Zones następuje szczegółowe przedstawienie wszystkich wyjątków i różnic do innych stref.

Wszystkie informacje o strefie następują tylko dla samochodów osobowych. Informacje dla samochodów kempingowych i oldtimerów są jednak dostępne w mini-abonamencie. Szczegóły do mapy stref dla autobusów, transporterów i ciężarówek są dostępne tylko w aplikacji Green-Zones Flota.

W mapach Green-Zones możliwe jest wyszukiwanie adresu i lokalizacja GPS, o ile opcja ta zostanie potwierdzona zakupem w aplikacji za 2,99 Euro. Lokalizacja GPS własnego miejsca jest możliwa w i poza strefą ekologiczną. 

Wszystkie strefy ekologiczne są uporządkowane w przeglądzie listy według krajów i obszarów/miast. Jeśli często uczęszczane cele znajdują się w jednej strefie ekologicznej, to można odpowiednie strefy zestawić w przeglądzie ulubionych stref.

Aplikacja Green-Zones – Regulacje stref ekologicznych

Podstawą aplikacji Green-Zones są zebrane dane wszystkich regulacji europejskich stref ekologicznych i ich wyjątków. Te szczegółowe regulacje są jednak dostępne tylko przy korzystaniu z samochodu osobowego, motocyklu, motoroweru, roweru lub jako pieszy, lub z pozostałych niezmotoryzowanych środków przemieszczania.
Zmiany regulacji i wyjątków oraz przedstawienie przyszłych zakazów jazdy dla osobówek jest możliwe przy jednorazowym zakupie w aplikacji za 1,99 Euro.
Dla autobusów, transporterów i ciężarówek
szczegóły do wszystkich rodzajów regulacji i wyjątków są jednak dostępne tylko w aplikacji Green-Zones Flota.

Do regulacji o strefach ekologicznych należą dalsze informacje, jak nazwa strefy ekologicznej (nazwa miasta, nazwa metropolii, nazwa departamentu), geograficzny opis powierzchni strefy, data jej wejścia w życie oraz czy strefa ekologiczna jest czasowa, zależna od pogody lub stale obowiązująca.

Poza tym zawiera listę już uchwalonych prawnie zaostrzeń stref ekologicznych, wysokości mandatów za wykroczenia w strefie ekologicznej jak również opis możliwości kontaktu przy wyjątkach od regulacji w strefie ekologicznej.

Obok regulacji wyjątkowych istnieją również najczęściej generalne wyjątki i uwzględnienie specjalnych typów pojazdów i cech pojazdów odnośnie uprawnień wjazdu do stref ekologicznych (pojazdy dla niepełnosprawnych, dźwigi, pojazdy cyrkowe, oldtimery, etc), które przedstawione są w aplikacji Green-Zones (jednak nie dla autobusów, lekkich transporterów i ciężarówek).

Do regulacji stref ekologicznych należy w wielu krajach obowiązek posiadania plakietki ekologicznej lub rejestracji wjazdu dla pojazdu. Zakup plakietki ekologicznej lub rejestracja jest możliwa dla wszystkich typów pojazdu w aplikacji Green-Zones lub tutaj w sieci.

Pobranie aplikacji Green-Zones dla iOS
Pobranie aplikacji Green-Zones dla Android

Aplikacja Green-Zones – Status wjazdu i komunikaty

Wynikiem z regulacji i map każdej strefy ekologicznej jest zwizualizowany status wjazdu dla każdego pojazdu, który wynika z połączenia regulacji każdej ze stref z ponad 20 cechami pojazdu.

Rozpoczynając od mapy Europy wraz z pokazaniem wszystkich stref ekologicznych, użytkownik może w czasie rzeczywistym wyświetlić sobie status wjazdu do strefy ekologicznej na zróżnicowanej kolorami mapie z dozwolonymi (zielone), zakazanymi (czerwone) i w przyszłości zabronionymi (pomarańczowy) wjazdami.
Przy czym wyświetlenie krajowych i lokalnych zakazów wjazdy z powodu prawnie zatwierdzonych wyjątków lub zaostrzeń regulacji jest możliwe poprzez funkcję kalendarza dla następnych 365 dni.

Wyświetlenie zależnych od pogody komunikatów dla zakazów jazdy następują zasadniczo dla aktualnego dnia w czasie rzeczywistym a przez funkcję kalendarza od najpóźniej godz. 21.00 dla następnego dnia jako ostrzeżenie.

Podstawą dla zależnych od pogody ograniczeń wjazdu są wartości zanieczyszczenia każdej strefy ekologicznej w Europie. W wielu krajach są one ustalane przez lokalne instytuty ochrony powietrza lub przez sieć stacji pomiaru i tworzą podstawę decyzji o czasowym zakazie jazdy.
Uwaga: Niebieskie strefy, tzn. zakazy dla diesli ukażą się od 28.05.2019 w aplikacji!

Wszystkie wspomniane funkcje są dostępne tylko dla samochodów osobowych, lekkich transporterów i niezmotoryzowanych sposobów przemieszczania. Dla autobusów, transporterów i ciężarówek, które w strefach ekologicznych narażone są na szczególne ryzyka, wizualizacja odnośnie statusów wjazdu jest dostępna wyłącznie w aplikacji Green-Zones Flota. Tutaj broszura PDF do pobrania.

Szczególną cechą w aplikacji Green-Zones jest wyświetlanie wartości zanieczyszczeń powietrza dla tlenków azotu (NOx), pyłu zawieszonego (PM10), ozonu (O3) i dwutlenku węgla (CO2). Wartości dla PM10, NOx i ozonu są w wielu strefach ekologicznych Europy decydującymi, czy zależna od pogody strefa ekologiczna przy złych wartościach powietrza jest zamknięta czy nie.

Green-Zones rozróżnia między statusami Zielonym (dobre wartości powietrza), Pomarańczowym (krytyczne wartości powietrza) i Czerwonym (złe wartości powietrza).

Aktualna wartość dwutlenku węgla w atmosferze jest pokazywana poprzez Green-Zones, aby udokumentować postępowanie zmian klimatu. Wartości powyżej 410ppm, przy której status pomarańczowy zmienia się na czerwony, nie ma jednak wpływu na zakazy wjazdu do europejskich stref ekologicznych.
Każdorazowe aktualne wartości zanieczyszczeń każdej strefy są dostępne dla wszystkich użytkowników bezpłatnie.

Aplikacja Green-Zones - Ustawienia, zamówienia i pobieranie

Użytkownicy aplikacji Green-Zones mogą łącznie utworzyć do trzech pojazdów lub środków przemieszczania (dodatkowych ponad przykładowe pojazdy). Przykładowe utworzone rodzaje pojazdów – samochód osobowy, autobus i ciężarówka – pokazują sposób funkcjonowania aplikacji, o ile zostały włączone przez użytkownika jako aktywne.

Utworzenie pierwszego własnego pojazdu jest bezpłatne. Jeśli mają zostać utworzone dodatkowe pojazdy lub środki przemieszczania, to jest to możliwe za cenę 1,99 Euro jako zakup w aplikacji.
Mogą zostać utworzone różne rodzaje pojazdów jak osobówki,  lekkie pojazdy (np. motocykl, motorower, etc) jak również dalsze, niemotoryzowane środki przemieszczania jak np. rower, skateboard, koń, etc lub oczywiście pieszy.
O ile mają zostać utworzone własne autobusy, ciężarówki lub lekkie transportery, to jest to możliwe tylko w aplikacji Green-Zones Flota.
Przy utworzeniu pieszego w aplikacji Green-Zones jest ona użyteczna w strefach ekologicznych Europy jako aplikacja z wartościami powietrza.

Przy krótkim, pierwszorazowym tworzeniu w aplikacji Green-Zones pojawią się pytania o najważniejsze cechy każdego z pojazdów.
Tutaj zaliczyć należy przede wszystkim już posiadane plakietki ekologiczne i rejestracje wjazdu do krajów europejskich. Jeśli takie nie są posiadane lub nie wszystkie, to mogą one zostać zakupione w sklepie Green-Zones.

Aplikacja Green-Zones w wersji 2.0 jest od stycznia 2019 dostępna w 9 językach.
Języki niemiecki, angielski, francuski, hiszpański, polski, duński, holenderski, włoski i czeski ustawią się automatycznie do systemu operacyjnego użytkownika.
Aplikacja Green-Zones jest dostępna dla Androida w Play-Store a dla iOS w Appstore jako darmowe pobranie.

Dane w czasie rzeczywistym oraz komunikaty push o zakazach jazdy dla autobusów i ciężarówek

Dla profesjonalnych użytkowników flot pojazdów, którzy w wyniku zakazów jazdy i bloka stref mają znacząco wyższe ryzyka, została stworzona aplikacja Green-Zones Flota z dziennym aktualnym stanem danych. Aplikacja Green-Zones Flota jest w użyciu w przedsiębiorstwach autobusowych i transportowych jak również pozostałych przedsiębiorstwach z flotami pojazdów.

Kierowcy pojazdów jak również ich dysponenci mogą poprzez swoje smartfony i tablety w czasie rzeczywistym widzieć statusy wjazdu dla każdego pojazdu floty do każdej strefy ekologicznej Europy oraz są dodatkowo informowani komunikatami push o blokadach stref ekologicznych zależnych od pogody. Wyczerpujące informacje o aplikacji Green-Zones Flota i jej trzech różnych pakietach oraz kosztach otrzymacie w naszym obszarze floty. Krótką informację otrzymacie w naszej ulotce informacyjnej dla floty.

Pobranie aplikacji Green-Zones dla iOS
Pobranie aplikacji Green-Zones dla Android