Polski
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Proszę wybrać język Proszę wybrać język
pl Informacje ogólne Kontrola i mandaty

Kontrola rejestracji i mandaty

W Belgii to, czy kierowca wjeżdża do strefy niskiej emisji LEZ (Low Emission Zone) posiadając odpowiednie zezwolenie, sprawdza się nie tylko w ramach kontroli policyjnych, ale także, przede wszystkim, dzięki systemowi inteligentnych kamer (Automatic Number Plate Recognition = ANPR).
Kamery stałe i mobilne rejestrują wszelkie numery rejestracyjne i porównują je z danymi pochodzącymi z centralnej bazy danych. Jeśli właściciel pojazdu nie zarejestrował się LEZ (Low Emission Zones) w Belgii, to otrzymuje od odpowiednich władz nakaz grzywny w wysokości 150 Euro.

Obowiązuje dla Flandrii/Antwerpii:
Jeśli właściciel pojazdu nie posiada rejestracji lub biletu ekologicznego, to przy pierwszym wykroczeniu zapłaci 150 Euro, przy drugim 250 Euro a przy każdym kolejnym w ciągu 12 miesięcy 350 Euro mandatu.

Obowiązuje dla regionu Bruksela:
Gdy właściciel pojazdu wjedzie bez rejestracji do LEZ, to zapłaci mandat w wysokości 150 Euro, o ile spełnia kryteria strefy lub 350 Euro, jeśli nie spełnia kryteriów strefy.

W przypadku pojazdów zagranicznych doręczenie decyzji w sprawie mandatu może potrwać trochę dłużej ze względu na konieczność ustalenia tożsamości posiadacza pojazdu poprzez porównanie z innymi krajowymi bazami danych w UE. Jednakże wszystkie orzeczone w belgijskich strefach niskiej emisji LEZ mandaty są egzekwowane w UE, ponieważ w każdym przypadku kara jest wyższa niż określona przez UE wartość graniczna 80 € i w związku z tym może być zgodnie z najnowszym ustawodawstwem europejskim dochodzona również poza granicami UE.