Polski
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Proszę wybrać język Proszę wybrać język
pl Informacje ogólne NOx i Pył

Czemu mają służyć strefy niskiej emisji LEZ?

Tworzenie stref niskiej emisji LEZ służy przede wszystkim redukcji poziomu sadzy i pyłu w miastach, a w rezultacie także redukcji poziomu tlenków azotu NOx.
Sadze, pył i NOx emitowane są głównie przez starsze pojazdy z silnikiem Diesla. Z tego powodu te pojazdy są bardziej dotknięte ograniczeniami.

Zgodnie ze studium wykonalności przeprowadzonym przez miasto Antwerpia, np. wartość niebezpiecznego pyłu w bezpośrednim otoczeniu winna zmniejszyć się o około 41 %, zawartość sadzy nawet o 69 %. Jest to zatem działanie, które będzie korzystne przede wszystkim dla zdrowia dzieci, ludzi starszych i chorych.

Rząd krajowy zdaje sobie oczywiście sprawę z tego, iż za emisję pyłów i tlenków azotu odpowiedzialne są także ogrzewane budynki, przemysł i żegluga. W związku z tym opracowano także plan działania obejmujący różne środki przewidziane szczególnie dla ruchu żeglugowego w portach.