Polski
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Proszę wybrać język Proszę wybrać język
pl Rejestracja REG-Cert Brukseli

Reguły rejestracyjne dla Brukseli

Region Brukseli ustalił, że pojazdy, które najbardziej obciążają środowisko nie mogą od roku 2018 wjechać do strefy ekologicznej LEZ i w ten sposób zostają wykluczone z ruchu.
Tylko w wyjątkowych przypadkach mogą one wnioskować o wyjątkowe zezwolenie jako bilet dzienny, aby móc wjechać do strefy LEZ.
Początkowo dotyczy to starych pojazdów z silnikami diesla klasy EURO 0,1 i 2 i Pojazdy benzynowe EURO 0-1.

Wszystkie pojazdy, które spełniają następujące warunki rejestracji (z lub bez konieczności uiszczenia dodatkowej opłaty za bilet ekologiczny), mogą wjeżdżać do strefy LEZ w Brukseli.
Pojazdy zarejestrowane w Belgii nie muszą się rejestrować, ponieważ są już wpisane w krajowej bazie danych.  Dla pojazdów zarejestrowanych w Holandii rejestracja również nie jest konieczna. Również oldtimery, które są zarejestrowane w Belgii i mają 30 lat lub są starsze, nie muszą się rejestrować.

LEZ w Brukseli w 2020-2021 r.

Wjazd bez biletu ekologicznego ale z rejestracją
Pojazdy benzynowe, pojazdy napędzane na LPG lub pojazdy na gaz ziemny spełniające wymogi norm EURO 2- 6, jak również pojazdy z silnikiem Diesla spełniające wymogi norm EURO 4-6.

Wjazd tylko z biletem dziennym i z rejestracją
Pojazdy benzynowe, pojazdy napędzane na LPG lub pojazdy na gaz ziemny spełniające wymogi norm EURO 0- 1, jak również pojazdy z silnikiem Diesla spełniające wymogi norm EURO 0-3.

Zaprojektowny przez Green-Zones ceryfikat rejestracji (REG-Certificate) nie jest oficjalną plakietką/winietą.

Zamawianie REG-Certificate dla LEZ w Brukseli

LEZ Bruksela weszła w życie 1.01.2018. Rejestracja była możliwa od końca lipca 2018.
Od 1 października 2018 przy braku rejestracji następuje mandat w wysokości 150 Euro. Niedotrzymanie kryteriów wjazdu dla LEZ pociąga mandat w wysokości 350 Euro.

Bilety ekologiczne LEZ w Brukseli

REG-Certificate jest przede wszystkim rejestracją pojazdu do wjazdu do Strefy Małej Emisji LEZ.
Tutaj rozróżnia się, czy jest to zarejestrowany wjazd z lub bez zakupu dodatkowego biletu ekologicznego / karnetu dziennego. Bilet ekologiczny można kupić za dodatkową opłatą i możne  być wystawiony na różne okresy czasu lub tylko na jeden dzień.
W ten sposób:

  • REG-Certificate: Rejestracja tylko na wjazd
  • REG-Certificate: Rejestracja wjazdu plus bilet ekologiczny na różne wybrane okresy czasu
  • REG-Certificate: Rejestracja wjazdu i biletu ekologicznego tylko jako bilet dzienny/karnet dzienny

Kto może wjeżdżać i kiedy?

Poniższa tabela przedstawia z jakim typem pojazdu, z jakim typem paliwa i klasą EURO można jeździć do kiedy.