Polski
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Proszę wybrać język Proszę wybrać język
pl Rejestracja REG-Cert Gandawy

Reguły rejestracyjne dla Gandawy

Wszystkie pojazdy, które spełniają następujące warunki rejestracji na lata 2020-2024, mogą wjeżdżać do strefy LEZ w Gandawie.LEZ w Gandawie na lata 2020-2024

Wjazd bez biletu ekologicznego ale z rejestracją
Pojazdy benzynowe, pojazdy napędzane na LPG lub pojazdy na gaz ziemny spełniające wymogi norm EURO 2, 3, 4, 5 i 6, jak również pojazdy z silnikiem Diesla spełniające wymogi norm EURO 5 i 6.

Ponadto klasa ta obejmuje pojazdy rolnicze z normą emisji etapu IIIa, IIIb i IV (klasy T1-T4), pojazdy elektryczne, pojazdy z napędem wodnym, jak również pojazdy hybrydowe typu plug-in z maksymalną emisją CO2 do 50 g/km.

Wjazd z biletem ekologicznym
Pojazdy z silnikiem Diesla normy EURO 4 i pojazdy zabytkowe starsze niż 40 lat.

Bilety ekologiczne dla strefy LEZ w Gandawie w latach 2020-2024

REG-Certificate jest przede wszystkim rejestracją pojazdu do wjazdu do Strefy Małej Emisji LEZ.
Tutaj rozróżnia się, czy jest to zarejestrowany wjazd z lub bez zakupu dodatkowego biletu ekologicznego / karnetu dziennego. Bilet ekologiczny można kupić za dodatkową opłatą i możne  być wystawiony na różne okresy czasu lub tylko na jeden dzień.
W ten sposób:

  • REG-Certificate: Rejestracja tylko na wjazd
  • REG-Certificate: Rejestracja wjazdu plus bilet ekologiczny na różne wybrane okresy czasu
  • REG-Certificate: Rejestracja wjazdu i biletu ekologicznego tylko jako bilet dzienny/karnet dzienny

Kto może wjeżdżać i kiedy?

Poniższa tabela przedstawia z jakim typem pojazdu, z jakim typem paliwa i klasą EURO można jeździć do kiedy.