Polski
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Proszę wybrać język Proszę wybrać język
pl Strefy ekologiczne

Strefy ekologiczne LEZ w Belgii

Interaktywna i zoomowalna forma tej mapy strefy ekologicznej znajdziecie w naszej bezpłatnej aplikacji Green-Zones

W ramach wdrażania dyrektyw europejskich Rząd Belgijski stworzył pod koniec roku 2015 warunki ramowe, zgodnie z którymi miasta i gminy lub regiony mogą tworzyć strefy ekologiczne w celu dotrzymania przepisanych przez UE wartości granicznych dla substancji szkodliwych, co służyć ma zdrowiu obywateli.

Strefy ekologiczne w Belgii nazywane są strefami niskiej emisji LEZ, co stanowi skrót od angielskiego Low Emission Zones. Początek i koniec strefy niskiej emisji LEZ oznacza się odpowiednim znakiem drogowym.
O strefach LEZ decydują miasta i gminy lub regiony mogące tworzyć je w swoich granicach i umożliwiają wjechać jedynie pojazdem, który uprzednio zarejestrowano.
Należy zwrócić uwagę, że pojazdy zarejestrowane w Belgii nie muszą się dodatkowo rejestrować, ponieważ są już wpisane do krajowej bazy danych. Z dodatkowej rejestracji zwolnione są także holenderskie pojazdy w regionie Flandrii. Od 2009 roku holenderskie pojazdy również nie muszą się już rejestrować do brukselskiej LEZ.

Nieoficjalny znak dodatkowy
Nieoficjalny znak dodatkowy

Do stref LEZ wjeżdżać mogą tylko pojazdy ekologiczne. To jakie klasy EURO oraz rodzaje paliwa są ekologiczne, a które nie, ustala dane miasto/gmina lub regiony w Belgii dla swojej strefy LEZ z własnymi regułami. Z tego powodu dla każdej strefy LEZ należy dokonać osobnej rejestracji.

Kontrola rejestracji przeprowadzana jest za pomocą inteligentnych kamer ANPR (Automatic Number Plate Recognition), które porównują dane z danymi zawartymi w centralnej bazie danych konkretnej strefy LEZ.
Jeżeli system wykaże, że dany pojazd nie został zarejestrowany lub nie nabyto dla niego biletu w ramach wyjątku (biletem środowiskowym/bilet dzienny), w ciągu 10 dni zostanie wydana decyzja o nałożeniu mandatu w wysokości do 350 euro.

Tutaj możesz zamówić usługę rejestracji belgijskich stref ekologicznych