Polski
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Proszę wybrać język Proszę wybrać język
pl Strefy ekologiczne Antwerpia LEZ
Znajdź swój aktualny status wjazdu w aplikacji Green-Zones: wjazd dozwolony (zielony), zakaz jazdy (czerwony) lub ostrzeżenie (pomarańczowy).
Znajdź aktualny status wjazdu dla żądanej strefy niskiej emisji w aplikacji Green-Zones: wjazd dozwolony (zielony), zakaz wjazdu (czerwony) lub ostrzeżenie o zakazie wjazdu (pomarańczowy).

Strefa ekologiczne w Antwerpii

Dn. 01.02.2017 r. w Antwerpii utworzono strefę niskiej emisji LEZ obejmującą całe śródmieście i część dzielnicy Linkeroever. Zaplanowano zaostrzenie reguł obowiązujących w LEZ, które będą wdrażane etapami. W czasie pierwszej fazy w latach 2017-2019 do strefy niskiej emisji nie będą mogły wjeżdżać pojazdy emitujące wysoki poziom substancji szkodliwych.
W 2020 r. i 2025 r. w dwóch etapach zostaną zaostrzone uprawnienia do wjazdu do strefy niskiej emisji, aby w jeszcze większym stopniu poprawiać jakość powietrza w mieście.

Granice strefy LEZ w Antwerpii obejmują śródmieście Antwerpii oraz część dzielnicy Linkeroever (pomiędzy E17, Park & Ride Linkeroever i Sint-Annabos). Strefa obejmuje 20km² i dotyczy około 200.000 mieszkańców.

Strefa LEZ w Antwerpii obowiązuje przez cały czas, tj. przez 24 godziny przez 7 dni w tygodniu, również w niedziele i święta. Przepisy obowiązujące w strefie LEZ regulują kwestie związane z wjazdem do niej dla wszystkich kategorii pojazdów, poza motorowerami i motocyklami. Regulacje obowiązują zatem w odniesieniu do kategorii M (przewóz osób samochodami osobowymi, mikrobusami, busami i autokarami), kategorii N (przewóz towarów) pojazdami dostawczymi i samochodami ciężarowymi oraz kategorii T (pojazdy rolnicze i leśne) z ciągnikami kołowymi.

W związku z tym w pierwszej fazie w latach 2017-2019 przewidziano zakaz wjazdu dla pojazdów benzynowych klasy 0 oraz pojazdów z silnikiem Diesla klasy EURO od 0 do 3. Pojazdy z silnikiem Diesla klas EURO od 0 do 3 mogą w okresie przejściowym wjeżdżać do strefy z biletem ekologicznym. Zakaz wjazdu nie obejmuje motorowerów i motorów klasy L.

Zakaz wjazdu obowiązuje dla samochodów zabytkowych poniżej 40 lat, a regulacje dla samochodów zabytkowych powyżej 40 lat określają przepisy dotyczące biletu ekologicznego. Pojazdy (krajowe) osób z niepełnosprawnych otrzymują dopuszczenia wyjątkowe.

Kontrolę przestrzegania przepisanych reguł przeprowadza się za pomocą kamer ANPR.
Jakie pojazdy z daną rejestracją i normą EURO mogą wjeżdżać do strefy LEZ w Antwerpii, podano w punkcie menu Certificate dla Antwerpii.

Tutaj możesz zamówić usługę rejestracji belgijskich stref ekologicznych

Tabelaryczny przegląd dotyczący strefy ekologicznej w Antwerpii

Nazwa strefy ekologicznej:
Strefa ekologiczna Antwerpia - Belgia
Strefa ekologiczna obowiązuje od dn.:
01.02.2017
Rodzaj strefy ekologicznej:
Stale obowiązująca, 00:00-24:00
Grzywna:
150-350 €
Powierzchnia strefy ekologicznej:
Do strefy ekologicznej włączono całe śródmieście i część dzielnicy Linkeroever (pomiędzy E17, Park & Ride Linkeroever i Sint-Annabos). Strefa obejmuje 20km² i dotyczy około 200.000 mieszkańców.