Polski
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Proszę wybrać język Proszę wybrać język
pl Strefy ekologiczne Gandawa LEZ
Znajdź swój aktualny status wjazdu w aplikacji Green-Zones: wjazd dozwolony (zielony), zakaz jazdy (czerwony) lub ostrzeżenie (pomarańczowy).
Znajdź aktualny status wjazdu dla żądanej strefy niskiej emisji w aplikacji Green-Zones: wjazd dozwolony (zielony), zakaz wjazdu (czerwony) lub ostrzeżenie o zakazie wjazdu (pomarańczowy).

Strefa ekologiczna w Gandawie

Dn. 01.01.2017 r. miasto Gandawa zapowiedziało, że od 01.01.2020 r. całe centrum miasta Gandawy zostanie objęte strefą niskiej emisji LEZ, co jednocześnie będzie się wiązało z wprowadzeniem ogólnego ograniczenia prędkości 30 km/h. Od tej daty pojazdy emitujące duże ilości substancji szkodliwych nie będą mogły wjeżdżać do strefy ekologicznej.
Granice strefy ekologicznej wyznacza biegnąca wokół śródmieścia obwodnica R40. Wyjątek stanowić będzie przecinająca centrum N430, na którą można wjeżdżać, oraz drogi dojazdowe B401 i N422 do praku południowego w centrum.

Strefa LEZ w Gandawie obowiązuje przez cały czas, tj. przez 24 godziny przez 7 dni w tygodniu, również w niedziele i święta. Przepisy obowiązujące w strefie LEZ regulują kwestie związane z wjazdem do niej dla wszystkich kategorii pojazdów, poza motorowerami i motocyklami. Regulacje obowiązują zatem w odniesieniu do kategorii M (przewóz osób samochodami osobowymi, mikrobusami, autobusami i autokarami), kategorii N (przewóz towarów) pojazdami dostawczymi i samochodami ciężarowymi oraz kategorii T (pojazdy rolnicze i leśne) z ciągnikami kołowymi.
W związku z tym przewidziano zakaz wjazdu dla pojazdów benzynowych klas 0 i 1, jak również dla pojazdów z silnikiem Diesla klas EURO 0 do 3. Pojazdy z silnikiem Diesla klas EURO od 0 do 3 mogą w okresie przejściowym wjeżdżać do strefy z biletem ekologicznym. Zakaz wjazdu nie obejmuje motorowerów i motorów klasy L.

Zakaz wjazdu obowiązuje dla samochodów zabytkowych poniżej 40 lat, a regulacje dla samochodów zabytkowych powyżej 40 lat określają przepisy dotyczące biletu ekologicznego. Pojazdy (krajowe) osób z niepełnosprawnych otrzymują dopuszczenia wyjątkowe. Dla pojazdów zagranicznych nie stworzono jeszcze regulacji.

Od 2025 r. wdrażany będzie kolejny etap ograniczeń, w którym wykluczeniu podlegać będą kolejne pojazdy z wysokim poziomem emisji, co ma na celu polepszenie jakości powietrza w mieście.

Kontrolę przestrzegania przepisanych reguł przeprowadza się za pomocą kamer ANPR.
Jakie pojazdy z daną rejestracją i normą EURO mogą wjeżdżać do strefy LEZ w Gandawie, podano w punkcie menu Certificate dla Gandawy

Tutaj możesz zamówić usługę rejestracji belgijskich stref ekologicznych

Tabelaryczny przegląd dotyczący strefy ekologicznej w Gandawie

Nazwa strefy ekologicznej:
Strefa ekologiczna Gandawa - Belgia
Strefa ekologiczna obowiązuje od dn.:
01.01.2020
Rodzaj strefy ekologicznej:
Stale obowiązująca, 00:00-24:00
Grzywna:
150-350 €
Powierzchnia strefy ekologicznej:
Strefa ekologiczna obejmuje tylko gminę Gandawa, centrum miasta. Obszar wyznacza obwodnica R40, która jest wyłączona spod regulacji. Ponadto regulacjom nie podlega droga regionalna N430, która przebiega przez strefę, oraz autostrada B401 zjazd E17 prowadzący w kierunku centrum oraz droga dojazdowa N422 do Parku Króla Alberta.