W Belgii obowiązkowa rejestracja pojazdów w strefach ekologicznych!

Dla pojazdów starszych klas EURO na wjazd potrzebny dodatkowo bilet ekologiczny.

Pojazdy zagraniczne w belgijskich strefach LEZ objęte są obowiązkiem rejestracji

Naklejka rejestru opracowana przez Green-Zones w celu zapewnienia przejrzystości poszczególnych indywidualnych rejestracji, jak również w celu uniknięcia wjazdu po upływie terminu ważności.

W belgijskich strefach ekologicznych obowiązkowa jest rejestracja pojazdu przed wjazdem do strefy ekologicznej (strefa niskiej emisji LEZ).

Green-Zones oferuje centralną platformę, która pokazuje wszystkie regulacje wszystkich istniejących i planowanych stref ekologicznych LEZ. Przejmiemy dla Państwa wszystkie procesy rejestracji i w razie potrzeby zakupimy odpowiedni bilet środowiskowy. Dodatkowo informujemy Was w Waszym języku i zapewnić Państwu naklejkę rejestru opracowaną przez Green-Zones, tak abyście mogli sprawdzić w każdej chwili, czy Wasz pojazd jest dopuszczony do wjazdu do odpowiedniej LEZ!

Rejestracji należy dokonać osobno dla każdej gminy/miasta, ponieważ w strefach niskiej emisji LEZ obowiązują różne regulacje.
Z uwagi na różne regulacje i wytyczne dotyczące klas EURO obowiązujące w danym mieście/gminie i ich strefach LEZ, możliwe jest, że w różnych strefach LEZ w Belgii obowiązywać będą różne zakazy wjazdu dla różnych typów pojazdów.

Jako, że dodatkowo należy dokonać rejestracji osobno dla każdej ze stref LEZ, która nie jest przenoszona na inne strefy, a bilety ekologiczne są ważne tylko w danej strefie LEZ, jak również podlegają innym regułom niż w innych strefach LEZ, w belgijskich strefach ekologicznych przewidziane są wysokie kary dla pojazdów zagranicznych na wypadek nieprzestrzegania obowiązujących reguł.

Naklejka rejestracyjna (Registry-Sticker) nie jest oficjalną belgijską plakietką. Jednak jest to dowód oficjalnej, prawnej rejestracji pojazdu w belgijskim LEZ, który został przeprowadzony przez Green-Zones dla pojazdów jako usługa, aby móc do niej wjechać. ...
Od 01.02.2017 r. obowiązuje w Antwerpii strefa niskiej emisji LEZ, która zakłada uprzednią rejestrację dla każdego typu pojazdu. Strefa LEZ obowiązuje przez 24 h przez 7 dni w tygodniu i wiąże się z dodatkowymi ograniczeniami dla wielu typów pojazdów i klas EURO ...
Od 01.01.2018 r. obowiązywać będzie w Brukseli strefa niskiej emisji LEZ, która zakłada uprzednią rejestrację dla każdego typu pojazdu. Strefa LEZ obowiązuje przez 24 h przez 7 dni w tygodniu i wiąże się z dodatkowymi ograniczeniami dla wielu typów pojazdów i klas EURO ...
W formie użytecznych wskazówek przedstawiamy informacje dodatkowe i wyjaśniamy kwestie związane ze składaniem zamówień na indywidualną plakietkę rejestracji ekologicznej umożliwiającej wjazd do belgijskich stref ekologicznych i ewentualnego zakupu biletu ekologicznego oraz warunków dostawy i płatności ...
Utworzenie stref ekologicznych w Belgii i wprowadzenie obowiązku rejestracji pojazdów zrodziło wiele pytań dotyczących europejskiego obrotu gospodarczego i turystyki. Najważniejsze pytania i odpowiedzi na nie zebraliśmy w zakładce FAQ ...
© OpenStreetMap-Mitwirkende & Green-Zones GmbH
Zakup plakietki ekologicznej lub dokonanie rejestracji dla danej strefy ekologicznej często nie jest wystarczająco pomocne. Istotna jest także informacja, które klasy rejestracyjne lub plakietki mogą aktualnie wjeżdżać do stref ekologicznych. Więcej informacji na temat usług informacyjnych w czasie rzeczywistym świadczonych przez Green-Zones można uzyskać tutaj ...
Tlenki azotu i pył pochodzące przede wszystkim z pojazdów z silnikiem Diesla są powodem, dla którego wprowadzono w Belgii strefy niskiej emisji LEZ oraz rejestrację pojazdów. Kto chce się dowiedzieć, jak i gdzie działają tlenki azotu i pyły, co jest za nie odpowiedzialne i jak szkodzą one naszemu zdrowiu, może uzyskać tutaj szczegółowe informacje ...
Przedstawiamy Państwu przegląd różnych rodzajów plakietek i rejestracji, które są wdrażane przez krajowe organy w kwestiach związanych z pyłem, tlenkami azotu, pojazdami elektrycznymi, CO2 i ekologią. Dostarczamy Państwu niezbędne plakietki i dokonujemy rejestracji poszczególnych krajów Europy ...